Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktmöte 2017-10-21

Släktrådsprotokoll nr 11/2017 Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen. Dagordning 1. Släktmötet öppnas Mötet öppnades av ordföranden Evald Uggla 2. Erinran om bortgångna medlemmar En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar. 3. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkännes. 4. Val av ordföranden för mötet Evald Uggla. 5. Val av justeringspersoner Christer Uggla och Mikael Uggla 6. Släktrådets verksamhetsberättelse Ordförande […]

Dagordning släktföreningen Uggla 2017-10-21

1. SLÄKTMÖTET ÖPPNAS 2. ERINRAN OM BORTGÅGNA MEDLEMMAR 3. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET 5. VAL AV JUSTERINGSMÄN 6. SLÄKTRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7. SLÄKTRÅDETS EKONOMISKA REDOGÖRELSE 8. GODKÄNNANDE REVISIONSBERÄTTELSE 9. FRÅGA AV ANSVARSFRIHET FÖR SLÄKTRÅDET 10. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2017-2020 11. VAL AV MEDLEMMAR I SLÄKTRÅDET 12. VAL AV REVISOR […]

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-09-07

Släktrådsprotokoll nr 10/2017 Plats: hos Marcus Josberg Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm. 1. Genomgång av förra protokollet Protokollet från 2017-04-25 läses igenom. 2. Genomgång av ekonomisk ställning Ekonomin har aldrig varit så god, tyvärr pga. att mellanårsaktivitet uteblev. Vi har två nya medlemmar. Föreningen […]

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-04-25

Släktrådsprotokoll nr 9/2017 Plats: hos Claes Ljungdahl Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla och Evald Uggla. 1. Genomgång av förra protokollet Protokollet från 2016-10-11 läses igenom. 2. Genomgång av ekonomisk ställning Vår ekonomiska ställning är mycket god. Då mellanårsaktiviteten ställdes in, är pengarna som skulle gått till […]

Protokoll från Släktrådsmöte 2016-10-11

Släktrådsprotokoll nr 8/2016 Plats: hos Charlotte Uggla Närvarande: Markus Josberg, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla. 1. Genomgång av förra protokollet Protokollet från 2015-04-13 läses igenom. Släktträd över släkten Uggla fram till 1900-talet, av författare, Elgenstijerna. 2. Genomgång av ekonomisk ställning Inga utgifter eller stipendieansökningar, vi har fått avkastning från våra fonder. […]

Protokoll Släktrådsmöte 2016-04-13

Släktrådsprotokoll nr 7/2016 Plats: hos Cecilia Wennerholm Närvarande: Markus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall och Adam, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm. 1. Genomgång av förra protokollet Protokollet från 2015-10-14 läses igenom. 2. Genomgång av ekonomisk ställning 2 nya ständiga medlemmar. Föreningens ekonomi är god, med ett stort överskott. Släktarkivet på […]

Protokoll Släktrådsmöte 2015-10-14

Protokoll från Släktrådsmöte 2015-10-14 Släktrådsprotokoll nr 6/2015 Plats: hos Anna Murray Hall Närvarande: Fredrik Alvolin, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm. Genomgång av förra protokollet Protokollet från 2015-04-16 läses igenom. Genomgång av ekonomisk ställning Ekonomin är god. Vi har i nuläget inga omkostnader. Genomgång av ansökningar avseende stipendier Vi […]

Protokoll från Släktrådsmöte 2015-04-15

Släktrådsprotokoll nr 5/2015 Plats: hos Claes Ljungdahl Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm. 1. Genomgång av förra protokollet Protokollet från 2014-10-25 läses igenom. 2. Genomgång av ekonomisk ställning Skattmästaren Markus går igenom ekonomin för 2014. Ekonomin är god. Avkastningen har varit stabil. […]

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2014-10-25

Släktrådsprotokoll nr 4/2014 Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen. Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm. Frånvarande: Fredrik Alvolin och Erik Uggla. Mötet öppnat Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl Val av sekreterare – Charlotte Uggla Val av Skattmästare – Marcus Josberg Val av Webmaster – Anna Murray Hall […]

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-10-25

Släktrådsprotokoll nr 3/2014 Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen. Dagordning 1. Släktmötet öppnas Mötet hälsas öppen av ordföranden Evald Uggla 2. Erinran om bortgångna medlemmar En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar. 3. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkännes. 4. Val av ordföranden för mötet Evald Uggla. 5. Val av justeringspersoner Jonas Andrén och Jeanette Uggla Grauers 6. Släktrådets […]

keep looking »
  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.