Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-09-17

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-09-17 Släktrådsprotokoll nr 2/2014 Plats: Charlotte Uggla Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla och Evald Uggla. 1. Genomgång av förra protokollet. Bertils bok, Eddie kontaktar Sten Uggla rörande för att höra sig för hur långt boken har kommit, är den utgiven? Vad händer med den? Loggboken för stipendier har inte påbörjats, […]

Protokoll från Ugglemöte 2013-10-29

Protokoll från Ugglemöte 2013-10-29 hos Marcus Josberg Närvarande: Anna Uggla, Charlotte Uggla, Eddie Uggla, Fredrik Alvolin, Marcus Josberg och Göran Uggla. • Genomgång av förra protokollet. Boken om Bertil Uggla är färdig, finns dock funderingar över hur den är utformad. Den är vetenskapligt skriven. Vi kan inte påverka men önskar mer populärvetenskapligt utformad. Permutation frågan […]

Ugglemöte 2013-04-16

Ugglemöte 2013-04-16 hos Claes Ljungdahl kl 18.30 Plats: Artillerigatan 51 Medverkande: Evald Uggla, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Uggla, Charlotte Uggla och Peter Wennerholm Agenda: • Genomgång av förra protokollet. Uppdatering av registreringen av medlemmar, ArteMarte skrivelse av Evald Uggla, Varumärkesskydd av Ugglevapnet, Rickard von Essen, ekonomisk ställning, ansökning av stipendium Sparre, Finlandsresan. • Ekonomisk […]

Protokoll från Släktrådets möte den 11 september 2011 hos Evald Uggla

 Närvarande:  Evald Uggla, Göran Uggla, Charlotte Uggla (per capsulum), Louise Uggla (adjungerad) samt Mikael Uggla  Evald utsågs till mötets ordförande och Mikael till dess sekreterare.  Genomgång av förra mötets protokoll.  Adresser Göran påminde om att alla närvarande fått i uppgift att ordna med adressuppdateringar av saknade adresser (elektroniska). Mötet beslöt att vid den kommande släktfesten […]

Protokoll från Släktrådets möte den 12 april 2011

Protokoll från Släktrådets möte den 12 april 2011 hos Mikael Uggla Närvarande: Peder Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Charlotte Uggla, Christina Alvolin samt Mikael Uggla Evald utsågs till mötets ordförande och Mikael till dess sekreterare. Genomgång av förra mötets protokoll. Adresser Göran påminde om att alla närvarande fått i uppgift att ordna med adressuppdateringar av […]

Protokoll Släktrådsmötet den 12 oktober 2010

Protokoll Släktrådsmötet den 12 oktober 2010 hos Göran Lindmark Närvarande: Peder Uggla, Charlotte Uggla, Mikael Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Marcus Josberg,  Ordförande hälsade alla välkomna. Genomgång av föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna. Marcus redogjorde för ekonomin där det konstaterades att vi per dagens datum har disponibla tillgångar på 161 642 SEK […]

Protokoll Släktrådsmötet 2010-04-20

Protokoll Släktrådsmötet den 20 april 2010 hos Marcus Josberg Närvarande: Peder Uggla, Charlotte Uggla, Mikael Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Marcus Josberg,  Ordförande hälsade alla välkomna och punktade en dagordning som följdes. Genomgång av föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.    Marcus redogjorde för ekonomin där det konstaterades att vi per dagens datum […]

Styrelsemötesprotokoll 2009-10-29

Protokoll-Släktrådsmötet den 20 oktober 2009 hos Charlotte Uggla Närvarande: Peder Uggla, Charlotte Uggla, Christina Alvoli, Mikael Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Marcus Josberg, Calle Uggla. Ordförande hälsade alla välkomna och tog tillfället i akt att tacka Mikael och Evald för en väl genomförd och uppskattad utflykt till Östergötland. Genomgång av föregående mötesprotokoll som lades till […]

« go back
  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.