Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Glad sommar

Glad sommar alla Ugglor! Vi i släktrådet önskar alla medlemmar en riktigt skön fortsatt sommar. Vi hoppas ni kan njuta av sommarvärmen och göra precis det där ni alla vill! Bada, sola och njuta av lata dagar. Det kommit ut en liten bok som heter ’Bröllop i Baku, en baby i Shiraz. Om Ida och […]

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2017-10-21

Släktrådsprotokoll nr 12/2017 Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen. Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Monica Uggla Holgersson. Frånvarande: Robert Uggla och Cecilia Wennerholm. Mötet öppnat Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl Val av sekreterare – Cecilia Wennerholm Val av Skattmästare – Marcus Josberg Val av Webmaster – Robert Uggla Val av ungdomsverksamheten […]

Verksamhetsberättelse för perioden 2014-10-25 – 2017-10-21

Släktrådet har bestått av och inom sig fördelat uppdragen: Ordföranden Evald Uggla, vice ordföranden Claes Ljungdahl, Sekreterare Charlotte Uggla, skattmästare Marcus Josberg, ledamot Fredric Alvolin, ledamot Erik Uggla, webbmaster Anna Murray Hall, ungdomsverksamheten Cecilia Wennerholm. Revisorer har varit Lennart Ljungdahl samt revisorssuppleant Johan Murray. Valberedningen har bestått av Mikael Uggla, Elisabeth Wennerholm, Josefine Uggla. Under […]

Midsommarhälsning Uggla

Kära släktmedlemmar Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar ånyo en riktigt skön, avkopplande och varm sommar och med hopp om att solen kommer lysa över alla uppdukade midsommarbord runt om i Sveriges land. Det är verkligen glädjande att en planerad släktresa till Kalmar helgen lördagen den 3:e och söndagen den 4 september givit […]

Sommarhälsning

Kära släktmedlemmar! Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar en riktigt skön, avkopplande och solig sommar och med hopp om att  solen även visar sig, runt om i landet, för att förgylla midsommarfirandet. Tiden går fort och vi med den!  I år har släktrådet inte planerat in någon aktivitet då vi fortfarande gläder oss […]

Släktrådets midsommmarhälsning

Kära släktmedlemmar, Med denna något försenad midsommarhälsning, tekniska problem, hoppas släktrådet att ni alla har haft en riktigt trevlig, skön och god midsommar. I förra årets midsommarhälsning pushade vi för en förestående släktresa till Linköping den 22 september. Det blev stor uppslutning med hela 50 personer som samlades vid värdshuset gamla Linköping. Vår eminenta ciceron […]

Midsommarhälsning och information om kommande släktresa

Till medlemmarna i släktföreningen Uggla. Med denna midsommarhälsning vill släktrådet först och främst önska er alla medlemmar med familjer en riktigt fin och trevlig midsommar. Det är nu snart två år sedan vårt ordinarie släktmöte på Riddarhuset ägde rum. Nästa släktmöte är bokad på Riddarhuset i oktober 2014 så vi har planerat en annan begivenhet […]

Släktrådets nyårshälsning jan 2011

Kära släkt och medlemmar i Släktföringen Uggla  Här kommer det traditionella nyårsbrevet med lite information om vad som förevarit under gångna året och vad vi kan förvänta oss under det kommande året. Först något om föreningens ekonomi som ju utgör basen för vad vi skall kunna företa oss. Vår ekonomi är god och vi har […]

Släktrådets nyårshälsning jan 2010

Kära släkten Uggla Här kommer det sedvanliga nyårsbrevet – denna gång endast i digital form, dvs utan postutskick! Av ekonomiska och praktiska skäl, men också för att 2010 är ett mellanår inför nästa års släktmöte som äger rum traditionsenligt på Riddarhuset lördagen 29 oktober 2011 och som vi naturligtvis återkommer till.   Först några ord […]

Sommarhälsning

Släktrådets sommarhälsning och kallelse till utfärd 29 augusti 2009. Sedan min nyårshälsning har släktrådet haft sitt årliga vårsammanträde varvid bla beslutats om utbetalning av tre stipendier om sammanlagt 14000 kr till förtjänta mottagare. Släktrådet är tacksam för denna möjlighet att på ett konkret sätt visa på sammanhållningen inom vår släkt! Släktmötets beslut att återinföra medlemsavgift […]

keep looking »
  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.