Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Sten Ugglas tal – ”Generalsfamiljen”

Släktföreningen Uggla. Släktmötet å Riddarhuset, 2011-10-29. Kåserande middagstal över ämnet: ”En av släkterna Ugglas, antalsmässigt, största familjer, ”Generalsfamiljen”.  av Sten B:son Uggla (Ombedd att sända in manuskriptet till kåseriet till Släktrådet för att läggas in i Släktföreningens hemsida, har jag, i brist på på förhand formulerat manus, nu i efterhand nedtecknat det jag talade om under […]

Rörande Jacob Claesson Uggla: Svar från Gunnar Dahlvig

Tack för vänligt svar. Genom en god vän i Västergötland har jag fått klart att Jacob Claesson Uggla 1641 var landshövding (ståthållare) i Nylands län i Finland. Dessförinnan ingick han i Västgöta Ryttare och slog under Gustaf Adolf. Han slutade sin militära bana som överstelöjtnant 1634, blev ståthållare i Reval 1636, två år senare i […]

Rörande Jacob Claesson Uggla: Mail till Peder Uggla från Gunnar Dahlvig

Hej, Jag heter Gunnar Dahlvig och är filatelist. I min ägo har jag ett brev (dvs det är endast ett brevomslag) från 1641, adresserat till Jacob de la Gardie. På brevet finns en samtida notering: Ankom från ståthållare Jacob Claesson Uggla. Jag har sökt på denne Jacob Claesson Uggla i Google och funnit att det […]

Påminnelse – Inbjudan till Oravais

Till vår släktförening liksom till ett antal andra adliga ätter har Oravais historiska förening i samverkan med Umeå universitet riktat en inbjudan till seminarium, besök på krigsskådeplatsen mm med anledning av händelserna 1810. Programmet genomförs helgen 11-12 sept i år. Av eget intresse och gärna i spetsen för en mindre delegation Ugglor kan jag tänka […]

Interaktivt webverktyg för släktträd efterlyses

Hej! Från släktföreningens sida är vi på jakt efter det optimala webverktyget för att skapa, underhåll och ellegant presnetera ett släktträd. Våran förhoppning är att kunna hitta ett interaktivt där många olika användare kan komma in och tillfära infromation. Är det möjligen någon som känner till ett sådant verktyg? Om ja, lägg en kommentar härnedan eller […]

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.