Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Nyårsbrev 2009

Posted on | november 4, 2008 | No Comments

Peder Uggla. ordf släktföreningen Uggla – nyårrsbrev 2009 (även utsänt med post-se nedan)

Kära släktingar – gamla medlemmar och nya varmt välkomna !

Släktrådet är styrelsen för släktföreningen Uggla och vi hälsar alla mottagare av detta brev (dvs adressater i Sverige enl Riddarhusets förteckning) en god fortsättning på det nya året. Som de flesta säkert känner till avhölls 2008 års släktmöte traditionsenligt på Riddarhuset sista lördagen i oktober. Läs och se bilder om det på www.uggla.info Vid släktmötet beslöts bla om återupptagande av medlemsavgift och antogs nya stadgar (se hemsidan). Vi vill med detta brev informera om släktrådets planer fram till nästa släktmöte sista lördagen i oktober 2011. Betr avgiften för medlemskap beslöt släktmötet om en periodisk avgift fram till nästa släktmöte om 300 kr alt för ständigt medlemskap 500 kr. (betalas av ”ugglor” samt ingifta och deras direkt avkommande som fyllt 26 år). Ständiga medlemmar sedan tidigare framgår av hemsidan/medlemskap. Avgiften insätts på släktföreningens plusgiro195003-9 med tydlig avsändare.
Så till släktrådets planer. För det första planerar vi en dagsutflykt till Lövstad (känt genom bla Axel von Fersens syster) söder om Norrköping och till släktägda Runstorp (Rundstorp) lördagen 29 augusti 2009, dvs redan i år. Vid Lövstad bjuder släktföreningen på guidad tur, varefter lunch intas som medhavd picnic i parken eller på enskilds bekostnad i värdshuset (145kr). På Runstorp visar Louise och Evald Uggla upp sitt mycket intressanta säteri samt bjuder släktföreningen på kaffe. Resan arrangeras som kombinerad bil-och bussträff. Resande från Stockholm och längs E-fyran kan anmäla intresse för plats(er) i gemensam buss till självkostnadspris (ca 250kr). Intresse för resan och särskilt för plats i buss anmäls tidigt till Mikael Uggla (mikael_uggla@hotmail.com eller 0703-704369) som också kommer att vara bussvärd. Vidare info på hemsidan. Vidare kommer vår ungdomsansvariga (för18-35 åriga) Charlotte (Nilsdotter) Uggla (evacharlotteuggla@hotmail.com ) 0706-760518 att kalla till ett eller flera av släktföreningen subventionerade arrangemang. Första tillfälle prel 25 april i vår! Kontakta gärna Charlotte om intresse föreligger eller med förslag! Även här kan hemsidan vara ett lämpligt forum. Slutligen ber vi alla nya och gamla medlemmar att redan nu göra en minnesanteckning om det kommande släktmötet 29 okt 2011. Det kommer traditionsenligt att avhållas på Riddarhuset samt åtföljas av middag med dans!
Slutligen en efterlysning och en rekommendation. Släktrådet efterlyser en person som kan hjälpa våra webbmasters med innehåll till släktträdet? Om Du däremot har någon fråga om släkten kontakta gärna mig eller sekreteraren (Evald Uggla) så lägger vi ut frågan på hemsidan och Du har chans att få svar på din fråga! Även för andra frågor – kontakta gärna släktrådet (framgår på hemsidan www.uggla.info samt hjälp oss att sprida denna information.

Varmt välkomna i kretsen og paa gensyn Peder Uggla (dansk hustru inspirerar)

2008 11 04

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.