Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll Släktrådsmöte 2016-04-13

Posted on | april 23, 2016 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 7/2016

Plats: hos Cecilia Wennerholm

Närvarande: Markus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall och Adam, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2015-10-14 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

2 nya ständiga medlemmar. Föreningens ekonomi är god, med ett stort överskott. Släktarkivet på Riddarhuset, en hylla, skall fyllas med gammalt arkivmaterial, Eddie ordnar.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Vi har inte fått in några ansökningar till våren. Vi har fått ett mycket uppskattat tackkort från en föregående stipendiat.

   4. Hemsidan, internet och sändlistor

   En planeringslunch kommer hållas med Charlotte, Anna, Göran. Utskick med inbjudan till mellanaktivitet skall göras och i samband med utskicket kommer mailadresser kontrolleras, vilka som studsar tillbaka. Charlotte skickar ut mailet och Erik Uggla kontrollerar mailen som studsar tillbaka.

   5. Ungdomsverksamhet.

   Sju ungdomar träffades, först på drink hos Cecilia Wennerholm och därefter avnjöts en middag på restaurang Lo Scodetto. Förslag till kommande ungdomsaktivitet är en afterwork i vår. Charlotte hjälper Cecilia med utskicket av inbjudan.

   6. Mellanårsaktiviteten

   Tidigare förslag har varit en resa till Finland, denna har lagts ner.

   Ett annat förslag är en resa till Kalmar och ett besök på museet för skeppet Kronan. Eddie gör upplägg och bokar. Information skickas ut via Charlotte. Släktföreningen står för visning och mat. Deltagarna står själva för boende och transport. Förslag på boende är bl.a. Slottshotellet och Kaptensvillan, förslag på restaurang är Byttan (Park Hermina), Ernestos en italiensk restaurang, mitt på larmtorget finns även många fler restauranger. Subvention med max 500: -/person.

   7. Boken om Bertil Uggla av Peter Dahlén

   En ny upplaga av boken skall tryckas. Ett exemplar vardera skall beställas till alla i styrelsen. Ett informationsmail om boken kommer att skickas ut till alla i släktföreningen.

   8. Övriga frågor

   Thomas Heed Miskar, vill sälja ett föredrag om släkten Uggla och ett tillhörande släktträd. Han presenterar kort i ett brev vad han vill sälja. För ytterligare information vill han ha 1500: -, så detta avböjes.

   Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.

   Ordförande har tryckt upp korrespondenskort med släktvapnet. Efterfrågar om fler vill trycka upp. Om så är fallet kontakts Eddie, ordförande.

   9. Datum för nästa möte

   Nästa möte är tisdagen den 11 oktober kl 18.30 hos Charlotte

   10. Mötet avslutas.

   Vid protokollet                                                              Justeras av

   Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

   /Sekreterare                                                                    /Ordförande

   Comments

   Leave a Reply

  1. Om uggla100.se


   På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  2. Registrera dig på uggla100.se


   För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

   > Registrera dig på uggla100.se


   Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.