Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2016-10-11

Posted on | november 14, 2016 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 8/2016

Plats: hos Charlotte Uggla

Närvarande: Markus Josberg, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2015-04-13 läses igenom. Släktträd över släkten Uggla fram till 1900-talet, av författare, Elgenstijerna.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Inga utgifter eller stipendieansökningar, vi har fått avkastning från våra fonder. Föreningens ekonomi är god.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Vi har inte fått in några ansökningar till hösten.  I julbrevet som Anna ska skriva påminner vi alla om att söka stipendier.

   4. Medlemsregister

   1. Anna har kontaktat Göran för att få en ordentlig överrapportering rörande webb-hotellet. Detta har inte gått att få till.
   2. Adressbok i mailen skall uppdateras
   3. Eddie kontaktar Göran för information om inloggningsuppgifter och om hur mailen exakt fungerar och adressboken.
   5. Hemsidan, internet och sändlistor

   Hemsidan fungerar bra.

    6. Mellanaktivitet som blev inställd
    1. Blev inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt. Önskan om att en buss bör vara bokat.
    2. Hur kan vi göra för att detta inte händer igen, det har aldrig hänt förut.
    3. 15 mils radie max från Stockholm, bokad buss, medlemmar får önska mellanårsaktivitet på riddarhusfesten.

     7. Ungdomsverksamhet.

     Cecilia Wennerholm fortsätter att ordna aktiviteter för släktens ungdomar. Nästa träff blir en glögg. Mer information kommer.

     8. Övriga frågor

     1. Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.
     2. Föreningen har fått mail från Per-Åke Hermansson, som är styrelsemedlem i Liljedals hembygdsförening i Värmland. Han berättar att de planerar under 2017 att ha olika arrangemang för att ihågkomma Liljedals glasbruk och varför det stoppades. Drifttiden för bruket var 1781-1917. Eddie följer upp detta.
     3. Alla i styrelsen får inloggningsuppgifterna till ugglemailen, så alla hjälps åt att bevaka mailsvar.

      9. Datum för nästa möte

       Nästa möte är tisdagen den 25 april kl 18.30 hos Marcus

       10. Mötet avslutas.

       Vid protokollet                                                              Justeras av

       Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

       /Sekreterare                                                                    /Ordförande

       Comments

       Leave a Reply

      1. Om uggla100.se


       På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
      2. Registrera dig på uggla100.se


       För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

       > Registrera dig på uggla100.se


       Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.