Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-04-25

Posted on | maj 29, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 9/2017

Plats: hos Claes Ljungdahl

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla och Evald Uggla.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2016-10-11 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Vår ekonomiska ställning är mycket god. Då mellanårsaktiviteten ställdes in, är pengarna som skulle gått till den kvar. Inga nya medlemmar. Styrelsen fullmäktigas Marcus Josberg att byta från plusgiro till bankgiro och att byta bank till SEB. Marcus tar reda på vilka papper som krävs för detta.

3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 6000: – resp 8000: -. Eddie meddelar berörda.

4. Bokprojekt om Gustaf Uggla

Beviljas medel för tryckning när boken är klar.

5. Ungdomsverksamhet.

Ta in kontaktuppgifter på släktfesten i oktober. Fundera på lättare sätt att kommunicera med medlemmar mellan 18-40 år. När aktiviteter ordnas skall det vara med någon aktivitet som är mer än bara en träff, t.ex. någon sport eller en visning av ett muséer. Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan. Samla alla 18-40 år på släktfesten, för en introduktion till ungdomsverksamheten.

6. Planering av släktmötet 2017

– Aktiviteten i samband med släktfesten kommer bli det nya Vikingamuseet. Anna bokar visning kl 11.00. med efterföljande lunch på Spritmuseet kl 13.30. Erik bokar lunchen.
– Eddie skicka ut en påminnelse om datumet för festen 21 oktober 2017 och påminner även om mailadresser, så vi kan se vilka mailadresser som stutsar tillbaka.
– Inbjudan kommer enbart att skickas ut via e-post.
– Charlotte kontaktar Riddarhusets festkoordinator Eva om meny och upplägg.
– Finjustering av aktiviteter bestäms vid nästa möte
– Kuvertpris bestäms vid nästa möte, då menyn är klar.
– Inbjudan skickas ut den 8 september och O.S.A. blir den 30 september.

7. Hemsidan, internet och sändlistor

Sändlistor; Eddie har uppdaterat de maillistor som vi fått av Göran. Dessutom skrivit in släktskap.

Eddie går igenom alla mail i inkorgen och svarar på de obesvarade mail som missats att diskutera på mötet sist. Erik mailar till Arvid Uggla och ber om ursäkt för strulet med mailadresserna och utskicken.

8. Övriga frågor

Ta upp frågan om en Uggla kokbok på årsmöte, en sista gång. Varse valberedningen om stor ändring i styrelsen. Vilka kommer avgå nästa period? Eddie, Marcus och Charlotte har suttit i nio år och kan inte sitta längre enligt stadgarna. Fredrik och Erik meddelar att de eventuellt kommer avgå.

9. Datum för nästa möte

Nästa möte planeras den 7 september hos Markus

10. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.