Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-09-07

Posted on | september 15, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 10/2017

Plats: hos Marcus Josberg

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2017-04-25 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Ekonomin har aldrig varit så god, tyvärr pga. att mellanårsaktivitet uteblev. Vi har två nya medlemmar. Föreningen har fortfarande plusgiro, men kommer att byta till bankgiro på SEB i veckan som kommer.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 5000: – respektive 6000: -. Eddie meddelar berörda.

   4. Planeringen av släktfesten 2017

   • Inbjudan är klar att skickas ut så fort det nya bankgirot är klart. Den kommer skickas via mail och läggas ut på hemsidan. Charlotte skickar ut inbjudan.
   • Menyn, bordsutformning och dekorationer, Charlotte kontaktar Riddarhuset.
   • Bordsplaceringen ordnar Eddie och Claes.
   • Underhållning, Christer Uggla vill bidra med underhållningen, prata om Ugglor, Eddie kontaktar. Charlotte och Cecilia skriver ihop frågor till frågesport under middagen.
   • Ungdomsverksamheten, Anna Murray samlar alla som är mellan 18-40 år, till kaffet för en introduktion till ungdomsverksamheten. Detta så att styrelsen kan få en bättre förståelse för vad som önskas av ungdomsverksamheten, och få fler att delta i aktiviteterna som ordnas, och att alla ska få ett ansikte på varandra så de vet vilka alla är. Träffarna är 1 gång per termin. Ta in kontaktuppgifter på alla.  Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan.
   • Ordna med listor så att vi kan hämta hem allas uppdaterade mailadresser och kontaktuppgifter. Fredrik ornar så detta blir gjort och genomfört på festen.
   • Musik/DJ Per Sandström bokad. Erik sköter kontakten.
   • Söndagens aktivitet
   • Visning på museet Vikinga liv, kl 12.00, visning vara i 45 minuter.
   • Lunch 13.00 på Glöd, som ligger på museet. Erik bokar bord.
   • Ekonomi kostnad per kuvert 500: -/vuxen alternativt 350: -/barn(utan alkohol)
   • Dagordning skriver Eddie. Charlotte lägger ut på hemsidan.
   • Verksamhetsberättelse 2017. Eddie skriver.

   5. Övriga frågor

   • Gå igenom alla protokoll från föregående styrelseperiod, så att alla är underskriva. Charlotte och Eddie gör detta.

    6. Datum för nästa möte.

     Det blir med den nya styrelsen den 21/10-17 på Riddarhuset.

     7. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Comments

     Leave a Reply

    1. Om uggla100.se


     På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
    2. Registrera dig på uggla100.se


     För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

     > Registrera dig på uggla100.se


     Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.