Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Dagordning släktföreningen Uggla 2017-10-21

Posted on | oktober 15, 2017 | No Comments

1. SLÄKTMÖTET ÖPPNAS

2. ERINRAN OM BORTGÅGNA MEDLEMMAR

3. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

6. SLÄKTRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7. SLÄKTRÅDETS EKONOMISKA REDOGÖRELSE

8. GODKÄNNANDE REVISIONSBERÄTTELSE

9. FRÅGA AV ANSVARSFRIHET FÖR SLÄKTRÅDET

10. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2017-2020

11. VAL AV MEDLEMMAR I SLÄKTRÅDET

12. VAL AV REVISOR

13. UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN

14. MOTIONER

15. FRÅGA OM MEDLEMSAVGIFTER

16. ÖVRIGA FRÅGOR

17. SLÄKTMÖTET AVSLUTAS

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.