Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Verksamhetsberättelse för perioden 2014-10-25 – 2017-10-21

Posted on | oktober 15, 2017 | No Comments

Släktrådet har bestått av och inom sig fördelat uppdragen: Ordföranden Evald Uggla, vice ordföranden Claes Ljungdahl, Sekreterare Charlotte Uggla, skattmästare Marcus Josberg, ledamot Fredric Alvolin, ledamot Erik Uggla, webbmaster Anna Murray Hall, ungdomsverksamheten Cecilia Wennerholm. Revisorer har varit Lennart Ljungdahl samt revisorssuppleant Johan Murray. Valberedningen har bestått av Mikael Uggla, Elisabeth Wennerholm, Josefine Uggla.

Under perioden har släktrådet haft 7 stycken sammanträden inklusive det konstituerande.  Vid dessa möten har förutom föreningens huvudsakliga uppgift, att dela ut stipendier och understöd till flitiga och behövande ungdomar, släktaktiviteter och ungdomsaktiviteter planerats. Vad gäller stipendier och understöd har 9 bidrag delats ut till ett sammanlagt belopp av 64 000 kronor.

Vår hemsida www.uggla100.se har varit till fortsatt stor nytta att sprida information om föreningens olika aktiviteter och släktrådsmöten samt ger möjlighet för besökare att göra egna inlägg. Diskussioner har förts om att på hemsidan lägga ut om något nytt händer i släkten som tex. giftemål, ny bebis, disputation etc.

Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv samt att föreningen får disponera där ett rum för möten fram till klockan 17.00.

Föregående 2014 års släktmöte var på Riddarhuset lördagen den 25 oktober med efterföljande aktivitet på söndagen Hallwylska palatset med lunch på Prinsen.

Cecilia Wennerholm ansvarig för ungdomsverksamheten genomförde en uppskattad aktiviteter med först på drink hemma hos Cecilia och därefter middag på restaurant Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år.

Återigen har önskemål om att mellanårsaktiviteten skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet gick igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och gick även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstades dock ner, då det föreslagna programmet kräver minst 3 dagar och flertalet ansåg att det var en för lång tid.  Det alternativ till förslag som diskuterades vidare var en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan Kalmar och på Kalmar läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan som förliste 1 juni 1676 utanför Ölands södra udde. Amiral Klas Uggla omkom på regalskeppet Svärdet vi detta slag mot Dansk- Holländska flottan. Svarsfrekvensen var stort men tyvärr blev denna vår mellanaktivitet inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt.

Professor Peter Dahlén har i januari 2016 givit ut en biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla med titeln Nationens väl och kroppens fostran. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Utgiven på Bokförlaget idrottsforum.org. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla.

Vad gäller föreningens ekonomi och avkastningen från Ugglas släktfond, Elisabeth Ugglas släktfond samt Christer och Ulla Ugglas donation, så redovisas detta av Marcus Josberg enligt punkt 7 i dagordningen.

Ett projekt som fortfarande ligger på planeringsstadiet är författandet av en Ugglekokbok med släktingarnas egna favoritrecept. Denna idé kommer från Charlotte Uggla och bygger på att vi får in tillräckliga bidrag från alla i släkten.

Slutligen var den friherrliga släkten Uggla representerat av Göran Evald Uggla på adelsmötet 2016.

Evald Uggla                             Charlotte Uggla

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.