Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktmöte 2017-10-21

Posted on | oktober 22, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 11/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Dagordning

1. Släktmötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden Evald Uggla

2. Erinran om bortgångna medlemmar

En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

4. Val av ordföranden för mötet

Evald Uggla.

5. Val av justeringspersoner

Christer Uggla och Mikael Uggla

6. Släktrådets verksamhetsberättelse

Ordförande Evald Uggla läser upp verksamhetsberättelsen från åren 2014-2017. Det har deltats ut sammanlagt 64 000 kronor i stipendier till 9 sökande. Hemsidan www.uggla100.se är fortsatt ett stort hjälpmedel att få information om olika aktiviteter och släktrådsmöten, även roliga nyheter om släkten som tex. giftermål, ny bebis, disputation etc. kan förmedlas via hemsidan. Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv. För ungdomsverksamheten ordnades en drink hemma hos Cecilia Wennerholm, med efterföljande middag på restaurang Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Mellanårsaktiviteten till Kalmar blev tyvärr inställd, då många avbokade i sista stund. Peter Dahlén har skrivit en biografi om Bertil Uggla. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla. Ugglekokboken med släktingarnas egna favoritrecept, uppmuntras igen och ytterligare försök görs att få in recept. Adelsmötet 2016 representerades av Göran Evald Uggla.

7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

Skattmästare Marcus Josberg läser upp den ekonomiska redogörelsen. Föreningens ekonomi är starkare än någonsin. Detta tack vare stabil och mycket god avkastning från Ugglas Släktfond och E Ugglas släktfond.

8. Godkännande av revisionsberättelse

Claës Ljungdahl läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

Släktrådet beviljades ansvarsfrihet för åren 2014 till 2017.

10. Val av ordförande för perioden 2017-2020.

Charlotte Uggla

11. Val av medlemmar i släktrådet

Omval: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla och Cecilia Wennerholm.

Nyval: Monica Uggla Holgersson och Robert Uggla.

12. Val av revisor

Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorssuppleant.

13. Utseende av valberedning

Göran Lindmark Uggla, sammankallande, Josefine Uggla och Evald Uggla.

14. Motioner

Inga motioner har kommit in.

15. Frågan om medlemsavgifter

Ordföranden uppmuntrar alla på mötet att betala in medlemskap, om man inte redan är medlem, så fler bli ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr.

En lista skickas runt under middagen för uppdatering av mailadresser.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

17. Släktmötet avslutas

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Justeringsperson                                                          Justeringsperson

Christer Uggla                                                                Mikael Uggla

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.