Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2017-10-21

Posted on | oktober 22, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 12/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Monica Uggla Holgersson.

Frånvarande: Robert Uggla och Cecilia Wennerholm.

 1. Mötet öppnat
 2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
 3. Val av sekreterare – Cecilia Wennerholm
 4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
 5. Val av Webmaster – Robert Uggla
 6. Val av ungdomsverksamheten – Anna Murray Hall
 7. Datum för nästa möte –Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 18 april 2018, kl.18.30
 8. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Claes Ljungdahl

/Ordförande                                                                   /Vice ordförande

Comments

Leave a Reply

 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.