Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Informationshantering

Posted on | maj 28, 2018 | No Comments

För oss på Släktföreningen Uggla är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in via medlemmar och kontakter.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av Släktföreningen Uggla används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter inom Släktföreningen Uggla sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller Släktföreningen Uggla.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Uppgifterna är framför allt namn och kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter utförs inom Släktföreningen Uggla.

Ändamålet med information som inhämtas

Medlemsregister

Stipendier för medlemmar av Släktföreningen Uggla

Aktiviteter för medlemmar av Släktföreningen Uggla

Nedan följer kategoriexempel på personuppgifter som behandlas:

Vid ansökan om medlemskap: namn, födelsedata, kontaktuppgifter, eventuellt foto, eventuella allergier, bostadsadress samt familjemedlemmar.

Släktföreningen Uggla behandlar ej känsliga personuppgifter och vi lämnar ej ut personuppgifter till tredje land.

Mottagare av personuppgifter är till exempel:

Styrelsen

Researrangörer

Restauranger

Hur lagras informationen?

Lämnad information lagras i Släktföreningen Uggla CRM-system.

När tas information bort?

Information tas bort genom att du kontaktar Släktföreningen Uggla och eller enligt exempel nedan:

Vid utträde ur Släktföreningen Uggla

Ni har rätt till att få dina personuppgifter rättade. Ni har rätt att bli glömd. Ni har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom en skriftlig ansökan ställd till Släktföreningen Uggla skriftligen på adressen nedan.

För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter hänvisar vi till robert.uggla@icloud.com

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.