Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Styrelsemötesprotokoll 2009-10-29

Posted on | oktober 29, 2009 | No Comments

Protokoll-Släktrådsmötet den 20 oktober 2009 hos Charlotte Uggla

Närvarande: Peder Uggla, Charlotte Uggla, Christina Alvoli, Mikael Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Marcus Josberg, Calle Uggla.

Ordförande hälsade alla välkomna och tog tillfället i akt att tacka Mikael och Evald för en väl genomförd och uppskattad utflykt till Östergötland.

 • Genomgång av föregående mötesprotokoll som lades till handlingarna.
 • Marcus redogjorde för ekonomin där det konstaterades att vi har en disponibel balansräkning på 137.726 SEK inkl fond på 20.000 SEK (se nedan)

Släktutflykten den 29 augusti gav ett underskot på drygt 6.400 SEK vilket låg inom budget.

Vid diskussioner om placering i värdepapper av Ulla och Christers fond på 20.000 SEK, som ligger i den disponibla balansräkningen, fastställdes att så kan ske om inga juridiska hinder föreligger och/eller det inte medför en mer komplisserad deklaration.

Mikael och Marcus fick mandat att avgöra denna fråga. Förslag gavs att Investor kan vara ett alternativ till placering.

Vi har till dags dato fått nya ca 30st ständiga medlemmar vilket ger oss nu ett medlemsantal på tillsammans ca 140. Kassan är med detta stärkt med 17.700 SEK på influtna medlemsavgifter.

 • Inga ansökningar har inkommit.
 • Göran och Calle visade den nya hemsidan med webadress www.uggla100.se på en TV-skärm, där de botaniserade runt och förevisade dess upplägg. Här återfinns, liksom tidigare hemsida som nu är överflyttad,  aktuell information om släkten och föreningens aktiviteter. Hemsidan är nu mer interaktiv så att alla med användarnamn och lösenord kan publicera kommentarer och själv uppdatera medlemsregistret etc.

Göran håller i medlemsregistret på vår hemsida som fortlöpande uppdateras med personuppgifter och e-mailadresser.

Göran mailar över medlemsregistret till släktrådsmedlemmarna för ändring och/eller komplettering av det vi känner till.

Rådet ansåg enhälligt att vi bör skapa ett släktträd på hemsidan som skall vara interaktivt och då ge möjlighet för många att kunna tillföra information.

Charlotte som varit inne och tittat på andra släkters hemsidor och dess upplägg har nu fått uppslag och idéer som kommer att läggas in på vår hemsida under inlägg.  Kanske något att ta efter.

 • Charlotte informerade att ungdomsaktiviteten ”Ballbreaker” som avhölls den 10 maj. Aktiviteten blev mycket lyckad och uppskattad med ca 10 deltagare.

Tanken är att ha en ungdomsaktivitet i höst  och då eventuellt gå ut på någon restaurant i Stockholm

Mer konkret är att ordna, tillsammans med Peder och då för hela släktföreningen, en skridskotur den 27 februari 2010 med efterföljande restaurantbesök där ungdomarna går ut för sig.

Beslutades, som tidigare för ungdomsaktiviteter, att maximalt 5 000 SEK och högst 250 SEK per deltagare avsätts till tänkta aktiviteter i form av bidrag ur släktfonderna.

 • Under övriga frågor meddelade Charlotte ett intresse att skriva en ugglekokbok – en kokbok med recept.

 Nästa möte bestämdes till den 20 april 2010 hos Marcus med början kl 18.00.

Evald skickar ut dagordning.

Mötet avslutades med att rikta ett varmt tack till Charlotte och Enrico att vi fick komma till deras vackra hem att avhålla vårt möte samt avnjuta en god middag.

 

Vid protokollet

 

 

 

Evald Uggla                                 Peder Uggla

/Sekreterare                                    /ordförande

Comments

Leave a Reply

 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.