Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Släktrådets nyårshälsning jan 2011

Posted on | januari 23, 2011 | No Comments

Kära släkt och medlemmar i Släktföringen Uggla 

Här kommer det traditionella nyårsbrevet med lite information om vad som förevarit under gångna året och vad vi kan förvänta oss under det kommande året. Först något om föreningens ekonomi som ju utgör basen för vad vi skall kunna företa oss. Vår ekonomi är god och vi har under det gångna året beslutat om tre stipendier på sammanlagt 13kkr. Utöver studiebidrag har släktrådet också beslutat om bidrag som rent understöd. Släktföreningen kommer också att ha möjlighet att subventionera det kommande släktmötet på samma sätt som tidigare.

Under det gångna året har två styrelsemöten genomförts. Därutöver har en särskild ungdomsträff genomförts. Den utannonserade skridskoträffen ställdes in pga för mycket snö! Men skam till sägandes hade bara en medlem anmält intresse!? Möjligheten kvarstår dock under kommande vinter för de som anmäler sitt intresse direkt till undertecknad. Lika illa blev ett försök att mobilisera och subventionera någon intresserad att resa till Oravais i finska Österbotten med anledning av de minnesdagar till vilka vår släkt liksom många andra från Riddarhuset, särskilt inbjudits. För undertecknad var bröllopet mellan min brorson Erik och Mikaela Mörner hinder för deltagande. Ock nu, från att ha varit kamrater på slagfältet blev vi släkterna Uggla och Mörner på detta sätt släktingar (Släkt i släkten), vilket är en god sak i samanhanget!

Genom undertecknads förmedling har också några av våra nordamerikanska medlemmar sammanstrålat. Intresset för vårt kommande släktmöte föreligger och likaså är man beredd att mottaga en delegation från Sverige! Något vi säkert får anledning att återkomma till vid släktmötet.

Och därmed är vi framme vid årets stora händelse som äger rum lördagen 29 okt. Släktrådet planerar för en dagaktivitet med lunch samt släktmötesförhandlingar på Riddarhuset med start kl 1800 åtföljt av middag med dans – allt enligt väl inövad rutin!  Släktrådet återkommer om detta allteftersom förberedelserna fortskrider men ber Er att redan nu reserverar dagen och sprida detta budskap.

På vår hemsida www.uggla100.se finns att läsa, för den historiskt intresserade, bla en filatelisk förfrågan som går tillbaka till1641 och Saleby i Skaraborgs län. Tänk om vi genom vår hemsida kunde vara med och lösa gåtan!

 Som vanligt gäller att ansökningar om ekonomiska bidrag ställs till undertecknad ordförande före 1 april resp 1oktober.

 Varmt välkomna till Ditt släktmöte på Riddarhuset den 29 oktober.

Peder Uggla     

 

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.