Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådets möte den 12 april 2011

Posted on | maj 9, 2011 | No Comments

Protokoll från Släktrådets möte den 12 april 2011 hos Mikael Uggla

Närvarande: Peder Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Charlotte Uggla, Christina Alvolin samt Mikael Uggla

Evald utsågs till mötets ordförande och Mikael till dess sekreterare.

Genomgång av förra mötets protokoll.

Adresser

Göran påminde om att alla närvarande fått i uppgift att ordna med adressuppdateringar av saknade adresser (elektroniska). Mötet beslöt att vid den kommande släktfesten lägga fram adresslistor med de befintliga adresserna samt i förkommande fall mailadresser för genomgång samt uppdatering av festdeltagarna.

Ekonomi

Christina Alvolin presenterade Marcus Josbergs  ekonomiska redogörelse samt bokslut avseende 2010. Slutresultatet avvek inte nämnvärt från de preliminära siffrorna som lämnades i föregående mötesprotokollet. De disponibla tillgångarna har minskat till 157 039 kronor med hänsyn till skatt samt omkostnader. Stipendiekontot har ett saldo om 71 254 kronor.

Stipendier

Genomgång av två stipendieansökningar resulterade i bifall till bägge ansökningarna.

Släktfesten

Under denna punkt redogjorde Charlotte för hennes kontakt med Riddarhuset gällande kostnad för middag samt tänkbara menyer. Graden av subventionering av middagen diskuterades utan slutligt beslut. Vi enades om att själva mötet ska inledas kl 17:30 på lördagen samt att den gemensamma aktiviteten detta år förläggs till söndagen med efterföljande lunch.

Ungdomsavdelning

Charlotte har ordnat besök på Vin och Sprit historiska museet. Därefter följde drink hemma hos Charlotte samt middag på lokal.

Övriga frågor

Projektet med en kokbok med släktrecept lever vidare. Peder redogjorde för inkomna frågor till släktens ordförande som lagts ut på hemsidan för att förhoppningsvis den vägen kunna besvaras.

Mötet avslutas

Nästa tillfälle släktrådet träffas blir lördagen den 10 september hos Evald Uggla i Östergötland.

Vid protokollet

Mikael Uggla                                                             Evald Uggla

Mötets sekreterare                                                Mötets ordförande

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.