Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådets möte den 11 september 2011 hos Evald Uggla

Posted on | september 29, 2011 | No Comments

 Närvarande:  Evald Uggla, Göran Uggla, Charlotte Uggla (per capsulum), Louise Uggla (adjungerad) samt Mikael Uggla

 Evald utsågs till mötets ordförande och Mikael till dess sekreterare.

 Genomgång av förra mötets protokoll.

 Adresser

Göran påminde om att alla närvarande fått i uppgift att ordna med adressuppdateringar av saknade adresser (elektroniska). Mötet beslöt att vid den kommande släktfesten lägga fram adresslistor med de befintliga adresserna samt i förkommande fall mailadresser för genomgång samt uppdatering av festdeltagarna.

 Ekonomi

Vi gick igenom kassörens aktuella ekonomiska redogörelse samt diskuterade kring subventioneringsgraden avseende släktföreningens årsmöte/fest den 29 oktober

 Förberedelser för Släktfesten

Under denna punkt redogjorde Charlotte via högtalartelefon för hennes kontakt med Riddarhuset gällande kostnad för middag samt tänkbara menyer. Priset för vuxen deltagare beslutades till 600 kronor respektive 500 kronor för ungdomar. Charlotte, Mikael samt Peder har gjort ett manuellt utskick av inbjudan till ca 250 adresser.  Peder har bokat DJ. Peder har även åtagit sig att rekognosera den valda restaurangen för söndagens lunch. Vi gick igenom dagordningen inför årsmötet samt vad som ska tas upp under de olika punkterna samt vem som är tänkt att föredra de olika punkterna. Kassören ska kontakta de valda revisorerna för att de ska ges möjlighet att revidera räkenskaperna inför årsmötet.

 Övriga frågor

Projektet med en kokbok med släktrecept lever vidare men kommer inte att bli färdigt under innevarande tre års period. Göran ska kontakta Marcus gällande hur hanteringen av nytillkomna medlemmar ska ske. 

 Datum för nästa möte

Nästa tillfälle som släktrådet sammanträder i sin nya utformning kommer bestämmas i anslutning till årsmötet när de nya medlemmarna i släktrådet har valts in av årsmötet.

 Mötet avslutas

Deltagarna tackar Louise och Evald för en mycket god lunch samt ett trevligt värdskap.

Evald Uggla                                                                                            Mikael Uggla                                                            

Mötets ordförande                                                                              Mötets sekreterare

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.