Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2011-11-15

Posted on | februari 14, 2012 | No Comments

Protokoll från Släktrådsmöte 2011-11-15

Närvarande: Evald Uggla, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Marcus Josberg, Göran Uggla, Fredrik Alvolin, Peter Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet.

Ett förberedande möte inför Riddarhusfesten hölls på Runstorp den 11 september 2011. Slutplanering av släktfesten den 29/10-11.
Ett konstiterande möte med det nyvalda släktrådet på Riddarhuset den 29 oktober 2011. Där välkomnade av nya ledamöter och val av ledamöternas poster genomgicks.

2. Genomgång av ekonomisk ställning
Skattmästaren föreslog att redovisningsmodellen vad gäller intäkter skulle ändras vilket innebär att avkastningen numera räknas som en intäkt men att stipendier bokförs som tidigare som en minskning av eget kapital. Detta för att fördelningen av kostnader mer rättvist ska fördelas på respektive tillgångskonto.

3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier
Diskussion om borttagandet av ett av kraven ”Studiemedelberättigande studier” för att söka stipendier. Göran kontaktar de senaste ordförandena Christer Uggla, Charlotte Uggla och Nils Uggla och hör hur de har resonerat kring detta.
Utdelning av stipendier till ansökande.

4. Utvärdering Riddarhusfesten
Inför nästa Riddarhusfest om tre år:
Inbjudan: Flera människor skall hjälpas åt att ordna med och skicka ut inbjudan, så går det snabbare. Alla brev skall erhålla B-stämpel av posten i stället för att vi ska sätta på frimärken.
Bord: Bra med rektangulära bord.
Blommor: Kostnaden för blomster arrangemangen är för höga. Delade meningar om blommor ens behövs som borddekoration. Det skall finnas någon typ av bordsdekoration vid nästa fest.
Placeringskort: Trevligt med den lilla Ugglan bredvid gästens namn. Fint till nästa fest.
Musik/DJ: Skall börja spela direkt efter middagen, i samband med start av kaffet.
Bordsplacering: Bra med en tanke bakom placeringen.
Underhållning: Trevligt med underhållning eller tal under middagen. Att en medlem håller ett tal t.ex. som Sten Ugglas tal med bilder. Även Christer Ugglas frågeformulär var mycket uppskattat.
Aktivitet: Förslag på aktivitet till nästa släktfest är Hallwylska museets, eventuellt äta i deras kök. Bör undersökas i god tid innan.
Lunch på aktivitetsdag: Bör vara på en restaurang där bordsreservation kan göras, så alla får sitta tillsammans
Meny: Menyn läggas ut på hemsidan. Eventuellt trycka upp en meny så att alla gäster få en bredvid varje kuvert, eller en namnlista på alla gäster från festen, som de få med sig hem när de går. T.ex. till nästa fest: Meny/Gästlista

5. Medlemsregister/
6. Hemsidan
Förslag på arvode till webbmaster, så att medlemsregistret alltid är aktuellt och uppdaterat. Detta avslås/avvaktas.

7. Ungdomsavdelningen
Peter tar nu hand om ungdomsaktiviteterna. Föreslår två till tre träffar per år. Peter kommer att skicka ut brev till alla ungdomsmedlemmar. Konstaterar att släktföreningen subventionerar ungdomsaktiviteterna med max 250 kronor per person och max 5000 kronor per tillfälle.

8. Övriga frågor
Mellanårs aktivitet planeras.
Subventioneringen för middagar i samband med släktrådsmöten ökar från 100 kronor till 150 kronor.

9. Datum för nästa möte
Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 17 april 2012 hos Göran Uggla.

10. Mötet avslutas.

Vid protokollet Justeras av

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.