Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2012-10-23

Posted on | april 10, 2013 | 1 Comment

Plats: Claes Ljungdahl, Artillerigatan

Närvarande: Evald Uggla, Claes Ljungdahl, Fredric Alvolin och Anna Uggla.

Mötes agenda acceptera

1. Genomgång av föregående protokoll.

 • Punkt 1 på tidgare, Peter Wennerholm är fortfarande i Indien vilket gjort att aktivitet uteblivit.
 • Punkt 4, Göran låter hälsa att registret uppdaterats med en del namn, arbetet fortskrider löpande. Rådet diskuterar om en facebook-sida skulle främja hemsidan och medlemmarna. Fredric får att i uppdrag med hjälp av Göran utreda detta.
 • Göran har skickat ett gruppmail och rådet inväntar nästa möte för avrapportering hur detta gått.
 • Utrönandet av våra hedersmedlemmar 1996-1999, hedersmedlemmar idag är Sten Uggla, Christer H:son Uggla och Glen Brolander.
 • Edvald redogörelse kommer in i Arte Marte till hösten då det var fullt i våras.
 • Ewald forstsätter kontakta Richard von Essen om varumärkesskyddet av skölden. Hitintills inget tydligt svar från von Essen har inkommit.

Agendan las till handlingarna

2. Ekonomisk ställning

Skattmästare Marcus Josberg lät via e-post meddela följande:

 • En ständig medlem har tillkommit under året.
 • Ett stipendium på 4000 kr har utbetalats
 • Avkastning från Ugglafonden blev 8 422,33 kr.
 • Avkastning från E. Ugglas fond blev 30 469,12 kr.
 • Avkastning på Investoraktien blev 900 kr.
 • Överföring har som tidigare gjorts med 50 % från Ugglafonden samt E. Ugglas fond till vårt stipendiekonto. Behållning på stipendiekontot uppgår idag till 91 696,06 kronor.
 • Omkostnader uppgår till 2992 kr och består av avgifter till bank, webbhotell samt utlägg för middagen vid det förra mötet.
 • Vidare informerades om vad Per Sparre förklarat angående ansökningen av stipendier till Svenska Adelsförbundet.

Det går bra att ställa ansökan antingen till Per Sparre eller Svenska Adelsförbundet. Sökanden måsta vara i behov av pengar men behöver inte vara utblottad. Riktlinjer är enligt skatteverket ca 170 000 i inkomst per år men Per Sparre menar även att en inkomst på 200 000 kr per år också är godkänd. Ansökan kan gälla ett generellt behov av pengar eller pengar för studier. Finns tydligen ca 70 000 kr att dela ut i år och det maximala beloppet som varje sökande kan räkna med är ca 10 000 kr per år. Sökande kan vara personen själv eller någon annan som ansöker för den personen.

 • Rådet tog även del av resultat- och balansräkningen.
 • Plusgiro kontot skall avvecklas.

3. Ansökningar om stipendier.

 • Två ansökningar har under perioden inkommit om stipendie, rådet beslutar enhälligt att bevilja dessa.

4.    Medlemsregistret

 • Arbetet går aktivt vidare, funderingar finns som tidigare nämnt i detta protokoll att även anslå en sida på Facebook. Skulle detta visa sig väldigt arbetskrävande öppnar rådet för att arvodera detta för någon av våra yngre medlemmarna att administrera.

5.    Hemsidan, Internet

 • Rådet är nöjda med hemsidan, samt att webhotelet som vi använder är bra och lätt att administrera.

6.    Aktivitet och ungdomsaktiviteter

 • Peter är kvar i Indien därav har ingen ungdomsaktiviteter skett under den gångna perioden.
 • Förslag på mellanårs aktivitet är en Finlandsresa för att knyta an till en tidigare resa och eventuellt ha denna som inspiration. Evald sonderar möjligheter för en sådan. och därför har inga aktiviteter skett under perioden.

7.    Övriga frågor:
Inga övriga frågor

8.    Nästa datum för möte
2013-04-16 kl 18.30 hos Claes Ljungdahl

9.    Mötet avslutades

Comments

One Response to “Protokoll från Släktrådsmöte 2012-10-23”

 1. Marita Krisat
  maj 30th, 2013 @ 14:10

  Har inga kommentarer att lämna men däremot en förfrågan.

  Jag håller just nu på att rensa upp i min mammas, Anna-Lisa Lundström, Falköping, dödsbo och har då hittat en väldig mängd underlag betr ätten Uggla. Det är min pappa, Allan Lundström, som skrivit mängder även släktforskat och det finns även ett fotoalbum.

  Är någon intresserad av detta?

  Jag bor i Arboga men är i Falköping lite då och då intill dess att allt är avklarat med dödsboet.

  Hälsn
  Marita Krisat

  Ringvägen 4 D, 732 32 Arboga
  Mobil: 070-510 58 94

Leave a Reply

 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.