Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Sommarhälsning

Posted on | juni 13, 2009 | No Comments

Släktrådets sommarhälsning och kallelse till utfärd 29 augusti 2009.

Sedan min nyårshälsning har släktrådet haft sitt årliga vårsammanträde varvid bla beslutats om utbetalning av tre stipendier om sammanlagt 14000 kr till förtjänta mottagare. Släktrådet är tacksam för denna möjlighet att på ett konkret sätt visa på sammanhållningen inom vår släkt!
Släktmötets beslut att återinföra medlemsavgift har också resulterat i ett trettital nya ständiga medlemskap som tillsammans med ett antal årsavgifter (för den nuvarande mandatperioden) sammanlagt har tillfört släktföreningen ca 15000 kr. Detta har sammantaget lett till att släktrådet nu överväger finna en placering för den kontantgåva om 20000 kr som Ulla och Christer Uggla donerade vid sin bortgång och som hittills utgjort vår förenings budgetreserv. Släktrådet efterlyser någon med insikt i kapitalmarknaden som kan råda oss i detta grannlaga ärende.
Vår ungdomssektion har också på Charlotte Ugglas (Nilsdotter) initiativ genomfört en av föreningen subventionerad träff för ett tiotal ungugglor. Här finns plats för fler (många fler) vid kommande aktiviteter!

Så över till sommarens släktträff som alltså går av stapeln lördagen 29 aug på Löfsta Slott söder om Norrköping och på släktägda Runstorp (Rundstorp på vissa kartor) norr om sjön Roxen någon mil därifrån. Samling sker på Löfsta Slott kl 1215. Släktföreningen bjuder på en guidad visning (1230- ca1330) varefter lunch intas på enskilds bekostnad antingen i restaurangen till en kostnad 145 kr (halv portion för barn 80kr) eller som medhavd matsäck i slottsparken. Därefter transporterar vi oss till Louise och Evald Ugglas vackra och intressanta säteri. Värdparet bjuder på visning och släktföreningen på eftermiddagskaffet! Återfärd ca 16.
Turen arrangeras som bil- alt från Sthlm bussträff. De som väljer att färdas i bil anmäler senast 15 aug sitt intresse samt önskemål om lunch till Evald. (eddie.uggla@oxxo.com alt tfn 011-54424). För de som från Sthlm-området och längs E-fyran önskar plats i buss sker anmälan (och önskemål om lunch) till Mikael Uggla senast 1 aug. OBS datum! Mikael som också fungerar som bussvärd. nås på mikael_uggla@hotmail.com alt tfn 0703-704369). Takkostnad för buss tor är 250 kr; vid 2/3 fylld buss 150 kr (ungdomar ej fyllda 26 halv kostnad, barn tom 10 år gratis) och upptas under färden. Avfärd sker från Flygarmonumentet på Karlaplan kl 0830 , dit vi också återvänder ca 18.

Med önskan om man- o kvinnogrant deltagande; vilket kan bli fallet om läsaren av detta brev medverkar i spridning och påverkan av detta email, var och en inom sin del av släkten.
Och till slut. Släktrådet önskar alla; såväl medlemmar som blivande medlemmar (postgiro 195003-9, för ständigt medlemskap 500 kr, för mandatperioden tom 2011 300 kr) en riktigt skön sommar och på återseende 29 augusti

Peder Uggla

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.