Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-04-08

Posted on | april 24, 2014 | No Comments

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-04-08 hos Charlotte Uggla.

Närvarande: Fredric Alvolin, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla och Evald Uggla.

1. Genomgång av förra protokollet.

Har inte hört något nytt om Bertils bok, avvaktar då med utbetalning. Claes har undersökt möjlighet till permutation, vilket vi blir avrådda från att genomföra, vi gå inte vidare med det.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Ekonomin är god. Skattmästaren har gjort en balans- och resultaträkning i ny skepnad. Vilket godkännes av släktrådet.

3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

Det har kommit in tre ansökningar och de beviljas stipendium av olika storlek.
Separat loggbok på vilka som har sökt och hur mycket de har fått skall göras för att åskådliggöra förfarandet, Eddie och Marcus gör i ordning detta. Även riktlinjer för hur vi kontrollerar vilka som söker och om de har rätt till att söka skall ses över.
Personnummer och fotografi skall läggas till vid ansökningskriterier på hemsidan, Göran ordnar det.
Personerna som erhåller stipendium förväntas redogöra för stipendiets användande, detta kan komma att läggas ut på hemsidan.

4. Hemsidan, internet och sändlistor

Inget nytt att berätta.

5. Planering av släktfesten 2014

Bokningen av Riddarhuset är gjort till den 25 oktober 2014 mellan kl. 16.00–01.00. Bokningsavgiften är betald.
Inbjudan kommer i år skickas ut via e-post och läggs även ut på hemsidan. Viktigt att upplysa om att släktmedlemmar som inte har tillgång till e-post uppmuntras få informationen rörande inbjudan och festen via anhöriga och andra medlemmar. En e-postadress kommer att skapas där alla svar kommer att sändas. Göran ordnar med en e-postadress.
Göran ordnar med mailadresser i god tid innan utskicket.
Charlotte har kontakt med riddarhuset rörande menyn och det organisatoriska. Charlotte skriver inbjudan.
Eddie och Claes ordnar med placeringen.
Enklare blomsterarrangemang ordnas av styrelsen själva, då det var dyrt med Riddarhusets egna arrangemang.
Talet/föredraget som hölls av Sten Uggla under förra släktfesten var väldigt uppskattat och diskussion om liknande arrangemang är igång. Olika förslag kommer upp, inget beslutas dock än.
Frågeformuläret som Christer Uggla ordnade med kommer att vara med även i år. Alla styrelsemedlemmar skickar 5 frågor var till Charlotte som sammanställer, detta skall ske i god tid innan festen.
Rörande aktiviteten på söndagen den 26 oktober så är Hallwylska palatset bokat för visning mellan 11.00–12.00. Detta är innan museet öppnar och sker med privat guide och vakt. Det är 30 platser bokade, så först till kvarn gäller.
Förslag på efterföljande lunch mellan 12.30–14.00 är: KB, taverna Brillo, Prinsen, NK. Fredric undersöker och bokar.

6. Ungdomsavdelningen

Var står vi? Har inte fungerat under de tre senaste åren. Då Peter har flyttat utomlands behövs någon annan som kan ta över. Valberedningen behöver titta lite extra på detta och hitta någon ny som kan sköta detta.

7. Övriga frågor

Släkten Ugglas Kokbok som Charlotte håller på att skriva har endast fått in ett bidrag, vilket är lite av en besvikelse. En sista kraftansträngning görs för att få in fler recept. Under Riddarhusetfesten görs en sista upplysning om kokboken och att bidrag önskas komma in.

Släkten Ugglas brudkrona kommer att förvaras hos Fredric Alvolin. Riktlinjer för utlämnande av den skall skrivas. En kopia på passet skall alltid göras vid utlämnandet av den.

Informera valberedningen om att Anna och Peter inte kommer att vara närvarande nästa mandatperiod. Vilka i styrelsen kommer inte kunna sitta kvar i nästa mandatperiod då de medverkat i tre redan.

Ordförande, via Göran, skickar ut en sommarhälsning innan midsommar. Där påminns alla om att boka in datum för kommande släktfest och att alla som vet med sig att de har släktingar som inte har tillgång till mail meddelar dem om kommande fest. I samband med detta ser vi även hur många korrekta adresser vi har.

8. Datum för nästa möte

Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 17 september 2014 hos Charlotte Uggla.

9. Mötet avslutas.

Vid protokollet Justeras av

Charlotte Uggla Evald Uggla
/Sekreterare /Ordförande

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.