Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-09-17

Posted on | oktober 22, 2014 | No Comments

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-09-17
Släktrådsprotokoll nr 2/2014
Plats: Charlotte Uggla
Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla och Evald Uggla.

1. Genomgång av förra protokollet.
Bertils bok, Eddie kontaktar Sten Uggla rörande för att höra sig för hur långt boken har kommit, är den utgiven? Vad händer med den?
Loggboken för stipendier har inte påbörjats, Marcus styr upp det. Göras påminns rörande tillägg på hemsidan om att personnummer och fotografi skall läggas till vid ansökningskriterier på hemsidan. Det bestäms att fotografiet inte behöver biläggas.

2. Genomgång av ekonomisk ställning
Ekonomin är god. Balans- och resultaträkning godkännes av släktrådet. Det har kommit in fler och fler stipendieansökningar, detta måste tas i beaktning inför nästa treårs period.

3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier
Det har kommit in fyra ansökningar och tre beviljas stipendium. Svar meddelas av ordförande.

4. Hemsidan, internet och sändlistor
Påminnelse till släktfesten skickas ut den 24/9-14. Göras ordnar med detta.

5. Planering av släktfesten 2014
Planering av släktfesten den 25/10, Charlotte håller i detta. Claes och Eddie sköter bordsplaceringen. Undersöker om det går att senarelägga visningen av Hallwylska, så det inte blir så lång tid mellan visning och lunch. Fredrik stämmer av med restaurang Prinsen rörande lunchen. Mat och blommor bestäms via mail.

6. Övriga frågor
Arkivskåpet på riddarhuset för släktrådet. Eddie undersöker eventuell kostnad etc.

7. Datum för nästa möte
Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 15 april 2015, kl.19.00 På Riddarhuset alt. hos Claes Ljungdahl eller ny ledamot.

8. Mötet avslutas.

Vid protokollet Justeras av

Charlotte Uggla Evald Uggla
/Sekreterare /Ordförande

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.