Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2014-10-25

Posted on | april 16, 2015 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 4/2014

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

Frånvarande: Fredrik Alvolin och Erik Uggla.

 1. Mötet öppnat
 2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
 3. Val av sekreterare – Charlotte Uggla
 4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
 5. Val av Webmaster – Anna Murray Hall
 6. Val av ungdomsrektionens – Cecilia Wennerholm
 7. Val av Suppleanter och vice webmaster – Fredrik Alvolin och Erik Uggla
 8. Datum för nästa möte –Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 15 april 2015, kl.19.00
 9. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Comments

Leave a Reply

 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.