Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2015-04-15

Posted on | april 28, 2015 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 5/2015

Plats: hos Claes Ljungdahl

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2014-10-25 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Skattmästaren Markus går igenom ekonomin för 2014. Ekonomin är god. Avkastningen har varit stabil. 2014 var ett år då släktföreningen hade vår släktfest, så då har bland annat avkastningen, Räntor och medlemsavgifter gått till den. Boken om Bertil Uggla, verkar ligga på is. Evald Uggla kontaktar Sten Uggla för att höra hur det går med produktionen. För att släktföreningen skall betala ut några pengar för boken. Skulder och donationer är uppordnade.

3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

Två stipendier delas ut, på 10 000 kr vardera. Släktrådet uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Nu beaktas även stipendier som är studiemedelsberättigade. Informationen läggs ut på hemsidan.

4. Hemsidan, internet och sändlistor

Anna är ny webbmaster. Hon vill ha lite introduktion i hur man handskas med upplägg av texter osv på hemsidan. Anna lägger upp bilder och info på nya styrelsen på hemsidan. Om någon i styrelsen vill lägga upp texter eller annan info, mailas det till Charlotte som lägger upp det på hemsidan. Massmail skickas ut av Charlotte, via Ugglemailen. De mail som kommer tillbaka kontrolleras av Erik, som har koll på det. Erik ansvarar för mailregistret. Eddie uppdaterar styrelsens adressregister.

5. Utvärdering släktmötet

Genomgång av släktfesten 2014, saker att tänka på till nästa fest. Separat lista har skrivits för det och skall genomgås innan nästa släktfest. Vi är dock mycket nöjda med festen.

6. Övriga frågor

Förslag på att lägga ut på hemsidan om något nytt händer i släkten t.ex. giftemål, ny bebis, disputation e.t.c.

Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Ny aktivitet på gång, det blir drink och middag. Datum kommer snart.

Hyllplan/skåp hyres av Riddarhuset för arkiv 500: -. Vi får disponera rum på Riddarhuset för möten fram till kl 17.00. på dagarna, därefter kostar det 500: -/ timmen. Vilket inte är alternativ, så mötena fortsätter hemma hos styrelsen.

7. Datum för nästa möte

Nästa möte torsdagen den 15 oktober 2015 hos Anna Murray Hall.

8. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.