Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll Släktrådsmöte 2015-10-14

Posted on | november 5, 2015 | No Comments

Protokoll från Släktrådsmöte 2015-10-14

Släktrådsprotokoll nr 6/2015

Plats: hos Anna Murray Hall

Närvarande: Fredrik Alvolin, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

 1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2015-04-16 läses igenom.

 1. Genomgång av ekonomisk ställning

Ekonomin är god. Vi har i nuläget inga omkostnader.

 1. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

Vi har 4 ansökande. 2 av de fyra sökande beviljades bidrag.

 1. Ungdomsverksamhet.

Datum och inbjudan för nästa ungdomsverksamhet är bokad. En inbjudan är lagd på hemsidan. Drink och middag på Lo Scodetto, den 21/11. Det har varit problem med mailutskick. Charlotte stöttar Cecilia med att få ut inbjudan via mail.

 1. Hemsidan, internet och sändlistor

Charlotte och Anna kontaktar Göran för hjälp med mailen. Charlotte gör ett utskick och ser vilka mailadresser studsar tillbaka. Anna ser till alla i styrelsen får sin bild uppsatt på hemsidan.

Förslag att saker som inom ugglesläkte är till försäljning skall läggas upp på hemsidan.

 1. Hur Finlandresan 2016 skall organiseras? Mellanårsaktiviteten

Återigen har önskemål om att nästa mellanårsaktivitet skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet går igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och går även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstas ner, då det förslagna programmet kräver minst 3 dagar och flartalet anser att det är en för lång resetid.

Andra förslag diskuteras, båtresa till Birka, besök vid slaget i kyrktornet på Öland, Ekenäs slott etc.

Det förslag som diskuterades vidare är en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan i Kalmar och på Kalmar Läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan. Claes Uggla skall även figurera i utställningen på museet.

http://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/basutstallningar/regalskeppet-kronan/

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

 1. Datum för nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 13 april 2016 hos Cecilia

 1. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Comments

Leave a Reply

 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.