Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Om Släktföreningen Uggla

Släktföreningen Ugglas verksamhet

Släktföreningen bildades 1936 med ändamålet att stärka sammanhållningen inom släkten, tillvarata dess intressen samt i mån av möjlighet ekonomiskt stödja behövande medlemmar. Släktföreningens styrelse kallas släktrådet och sammanträder 2-3 gånger årligen samt beslutar då om aktiviteter och ekonomisk förvaltning. Släktmöte genomförs vart tredje år i oktober på Riddarhuset och omfattar då släktmötesförhandlingar med efterföljande middag och dans. Under mellanliggande år genomförs ibland även en utfärd till något utflyktsmål, helst med anknytning till släkten Uggla. Släktföreningen har även aktiviteter speciellt för släktens ungdomar (under 35 år) för att stärka intresset för släktgemenskapen redan i unga år.

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.