Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Stipendier

Släktföreningen Ugglas stipendier Släktföreningen Uggla disponerar avkastningen från några fonder att användas dels till 1. Studierelaterade stipendier, 2. Bidrag till behövanden.

Ansökningstiden går ut på hösten den 1 oktober och på våren den 1 april.

Ansökan behandlas därefter på närmast följande styrelsemöte vilket normalt sker samma månad som resp. ansökningstid går ut. Du får ett svar direkt efter det att styrelsen fattat beslut.

Observera att retroaktiva bidrag ej delas ur.

Om Du beviljas bidrag för t.ex studier förutsätter detta att Du också fullföljer Dina planer. Om så ej sker föreligger återbetalningsskyldighet.

Det ligger på varje sökandens ansvar att ansökan är så fullständig som möjligt.

Observera att Du skall vara medlem i släktföreningen eller barn till medlem för att vara berättigad till bidrag.

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

1. Namn
2. Adress
3. Telefon
4. Medlem/Ej medlem
5. Typ av studier / Orsak till bidrag
6. Kostnader för studier – ekonomisk redogörelse
7. Egen ekonomisk redogörelse såsom inkomst från arbete, ev. övriga bidrag, förmögenhet ( ej bunden förmögenhet eller bostad ), skulder.
8. Övriga uppgifter som kan vara av intresse för styrelsen inför ett beslut.
9. Kontonummer och namn på kreditinrättning som ev bidrag skall betalas in på.

Ansökan skickas och skall vara ordföranden tillhanda senast den 1 april respektive 1 oktober:

Charlotte Uggla, Banérgatan 55, 11553 Stockholm
Email: evacharlotteuggla@hotmail.com

Angående den ekonomiska förvaltningen omfattar den en släktfond, som främst används till föreningskostnader och subventionering av aktiviteter, Elisabet Ugglas fond, som används för understöd av behövande och för studier samt Christer och Ulla Ugglas donation, till vilken fn avkastningen läggs till kapitalet.

Välkommen med en ansökan

Styrelsen

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.