Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Glad sommar

Publicerat | juli 21, 2018 | Inga kommentarer

Glad sommar alla Ugglor!

Vi i släktrådet önskar alla medlemmar en riktigt skön fortsatt sommar. Vi hoppas ni kan njuta av sommarvärmen och göra precis det där ni alla vill! Bada, sola och njuta av lata dagar.

Det kommit ut en liten bok som heter ‘Bröllop i Baku, en baby i Shiraz. Om Ida och Allan Ugglas persiska äventyr’ av Carina Beckerman. Allan Uggla var den som startade släkten Ugglas familjeförening en gång på 1930-talet. Mer information om boken finns på Adlibris där den för intresserade går att beställa.

Boka in den 8 september för besök på spritmuseet. Där ordnas en träff för alla ”ungdomsugglorna”. Är du nyfiken redan nu gå in och titta på https://spritmuseum.se/ Mer information om arrangemanget kommer närmare inpå. Har du några funderingar, kontakta Anna Murray som är ungdomsansvarig.

För information om hur Släktföreningen Uggla behandlar personuppgifter, se tidigare inlägg på hemsidan.

Glad sommar önskar släktrådet alla medlemmar!

Släktrådet genom Charlotte Uggla, ordförande

Informationshantering

Publicerat | maj 28, 2018 | Inga kommentarer

För oss på Släktföreningen Uggla är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in via medlemmar och kontakter.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av Släktföreningen Uggla används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter inom Släktföreningen Uggla sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller Släktföreningen Uggla.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Uppgifterna är framför allt namn och kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter utförs inom Släktföreningen Uggla.

Ändamålet med information som inhämtas

Medlemsregister

Stipendier för medlemmar av Släktföreningen Uggla

Aktiviteter för medlemmar av Släktföreningen Uggla

Nedan följer kategoriexempel på personuppgifter som behandlas:

Vid ansökan om medlemskap: namn, födelsedata, kontaktuppgifter, eventuellt foto, eventuella allergier, bostadsadress samt familjemedlemmar.

Släktföreningen Uggla behandlar ej känsliga personuppgifter och vi lämnar ej ut personuppgifter till tredje land.

Mottagare av personuppgifter är till exempel:

Styrelsen

Researrangörer

Restauranger

Hur lagras informationen?

Lämnad information lagras i Släktföreningen Uggla CRM-system.

När tas information bort?

Information tas bort genom att du kontaktar Släktföreningen Uggla och eller enligt exempel nedan:

Vid utträde ur Släktföreningen Uggla

Ni har rätt till att få dina personuppgifter rättade. Ni har rätt att bli glömd. Ni har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom en skriftlig ansökan ställd till Släktföreningen Uggla skriftligen på adressen nedan.

För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter hänvisar vi till robert.uggla@icloud.com

Uggla – Lucia

Publicerat | november 27, 2017 | Inga kommentarer

Emma Uggla är 17 år och bor utanför Kolsva. I år har hon blivit nominerad till Lucia kandidat för Köpings Lucia. Hon ber släkten om hjälp till röster, så hon kan vinna!

Smsa BBLATLUCIA 3 till nummer 72072, för att rösta.

Vi i styrelsen önskar henne lycka till!

Uggleklockor

Publicerat | november 27, 2017 | Inga kommentarer

Niclas Uggla studerar ekonomi på högskolan. För ett år sedan startade han varumärket Uggla Timepieces, som tillverkar klockor. Klockorna är tillverkade i rent rostfritt stål, safir glas och genuint läder. Mer information finner ni på hemsidan www.ugglatimepieces.com.

Porträttfotografering

Publicerat | november 27, 2017 | Inga kommentarer

Hej alla ugglor!
Fabian af Petersens är fotograf med ett förflutet från Sveriges Television.

Han är indirekt kopplad till släkten Uggla, via Claes Ljungdahls mormor. Claes och Fabian är sysslingar. Nu erbjuder han släkten Uggla porträttfotografering. Hittills har han avbildat kulturpersonligheter – konstnärer, författare och ett antal ledamöter av Svenska Akademien. Se hans porträtt på: www.fabianafpetersens.se
Fotograferingen sker i en studio centralt i Stockholm. Är ni intresserade av ytterligare information, kontakta Fabian på fabian.petersens@gmail.com

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2017-10-21

Publicerat | oktober 22, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 12/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Monica Uggla Holgersson.

Frånvarande: Robert Uggla och Cecilia Wennerholm.

 1. Mötet öppnat
 2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
 3. Val av sekreterare – Cecilia Wennerholm
 4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
 5. Val av Webmaster – Robert Uggla
 6. Val av ungdomsverksamheten - Anna Murray Hall
 7. Datum för nästa möte -Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 18 april 2018, kl.18.30
 8. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Claes Ljungdahl

/Ordförande                                                                   /Vice ordförande

Protokoll från Släktmöte 2017-10-21

Publicerat | oktober 22, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 11/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Dagordning

1. Släktmötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden Evald Uggla

2. Erinran om bortgångna medlemmar

En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

4. Val av ordföranden för mötet

Evald Uggla.

5. Val av justeringspersoner

Christer Uggla och Mikael Uggla

6. Släktrådets verksamhetsberättelse

Ordförande Evald Uggla läser upp verksamhetsberättelsen från åren 2014-2017. Det har deltats ut sammanlagt 64 000 kronor i stipendier till 9 sökande. Hemsidan www.uggla100.se är fortsatt ett stort hjälpmedel att få information om olika aktiviteter och släktrådsmöten, även roliga nyheter om släkten som tex. giftermål, ny bebis, disputation etc. kan förmedlas via hemsidan. Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv. För ungdomsverksamheten ordnades en drink hemma hos Cecilia Wennerholm, med efterföljande middag på restaurang Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Mellanårsaktiviteten till Kalmar blev tyvärr inställd, då många avbokade i sista stund. Peter Dahlén har skrivit en biografi om Bertil Uggla. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla. Ugglekokboken med släktingarnas egna favoritrecept, uppmuntras igen och ytterligare försök görs att få in recept. Adelsmötet 2016 representerades av Göran Evald Uggla.

7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

Skattmästare Marcus Josberg läser upp den ekonomiska redogörelsen. Föreningens ekonomi är starkare än någonsin. Detta tack vare stabil och mycket god avkastning från Ugglas Släktfond och E Ugglas släktfond.

8. Godkännande av revisionsberättelse

Claës Ljungdahl läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

Släktrådet beviljades ansvarsfrihet för åren 2014 till 2017.

10. Val av ordförande för perioden 2017-2020.

Charlotte Uggla

11. Val av medlemmar i släktrådet

Omval: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla och Cecilia Wennerholm.

Nyval: Monica Uggla Holgersson och Robert Uggla.

12. Val av revisor

Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorssuppleant.

13. Utseende av valberedning

Göran Lindmark Uggla, sammankallande, Josefine Uggla och Evald Uggla.

14. Motioner

Inga motioner har kommit in.

15. Frågan om medlemsavgifter

Ordföranden uppmuntrar alla på mötet att betala in medlemskap, om man inte redan är medlem, så fler bli ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr.

En lista skickas runt under middagen för uppdatering av mailadresser.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

17. Släktmötet avslutas

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Justeringsperson                                                          Justeringsperson

Christer Uggla                                                                Mikael Uggla

Meny Ugglefest 171021

Publicerat | oktober 16, 2017 | Inga kommentarer

Välkomstdrink

Mousserande: Aretey Cava Brut

Förrätt

Jordärtskockssoppa med forellromcrème serveras med hembakat bröd och vispat smör

Vin: Trimbach Pinot Gris Reserve 2010

Huvudrätt

Stekt gösfilé med smörslungade kantareller, säsongens grönsaker. Serveras med kantarellsås och persiljepotatis

Vin: Irony Monterey Pinot Noir, USA

Efterrätt

Mandelkorg med sorbet och färska bär

Vin: Moscatel de Setúbal Non Vintage

Kaffe

Avec + drink till egen betalning

Ungdomar (12-17år), samma meny, men med alkoholfri dryck

Barn meny (0-12 år)

Huvudrätt: Köttbullar, potatis, gräddsås

Efterrätt: Glass

Dryck: Alkoholfri

Verksamhetsberättelse för perioden 2014-10-25 – 2017-10-21

Publicerat | oktober 15, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådet har bestått av och inom sig fördelat uppdragen: Ordföranden Evald Uggla, vice ordföranden Claes Ljungdahl, Sekreterare Charlotte Uggla, skattmästare Marcus Josberg, ledamot Fredric Alvolin, ledamot Erik Uggla, webbmaster Anna Murray Hall, ungdomsverksamheten Cecilia Wennerholm. Revisorer har varit Lennart Ljungdahl samt revisorssuppleant Johan Murray. Valberedningen har bestått av Mikael Uggla, Elisabeth Wennerholm, Josefine Uggla.

Under perioden har släktrådet haft 7 stycken sammanträden inklusive det konstituerande.  Vid dessa möten har förutom föreningens huvudsakliga uppgift, att dela ut stipendier och understöd till flitiga och behövande ungdomar, släktaktiviteter och ungdomsaktiviteter planerats. Vad gäller stipendier och understöd har 9 bidrag delats ut till ett sammanlagt belopp av 64 000 kronor.

Vår hemsida www.uggla100.se har varit till fortsatt stor nytta att sprida information om föreningens olika aktiviteter och släktrådsmöten samt ger möjlighet för besökare att göra egna inlägg. Diskussioner har förts om att på hemsidan lägga ut om något nytt händer i släkten som tex. giftemål, ny bebis, disputation etc.

Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv samt att föreningen får disponera där ett rum för möten fram till klockan 17.00.

Föregående 2014 års släktmöte var på Riddarhuset lördagen den 25 oktober med efterföljande aktivitet på söndagen Hallwylska palatset med lunch på Prinsen.

Cecilia Wennerholm ansvarig för ungdomsverksamheten genomförde en uppskattad aktiviteter med först på drink hemma hos Cecilia och därefter middag på restaurant Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år.

Återigen har önskemål om att mellanårsaktiviteten skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet gick igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och gick även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstades dock ner, då det föreslagna programmet kräver minst 3 dagar och flertalet ansåg att det var en för lång tid.  Det alternativ till förslag som diskuterades vidare var en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan Kalmar och på Kalmar läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan som förliste 1 juni 1676 utanför Ölands södra udde. Amiral Klas Uggla omkom på regalskeppet Svärdet vi detta slag mot Dansk- Holländska flottan. Svarsfrekvensen var stort men tyvärr blev denna vår mellanaktivitet inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt.

Professor Peter Dahlén har i januari 2016 givit ut en biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla med titeln Nationens väl och kroppens fostran. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Utgiven på Bokförlaget idrottsforum.org. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla.

Vad gäller föreningens ekonomi och avkastningen från Ugglas släktfond, Elisabeth Ugglas släktfond samt Christer och Ulla Ugglas donation, så redovisas detta av Marcus Josberg enligt punkt 7 i dagordningen.

Ett projekt som fortfarande ligger på planeringsstadiet är författandet av en Ugglekokbok med släktingarnas egna favoritrecept. Denna idé kommer från Charlotte Uggla och bygger på att vi får in tillräckliga bidrag från alla i släkten.

Slutligen var den friherrliga släkten Uggla representerat av Göran Evald Uggla på adelsmötet 2016.

Evald Uggla                             Charlotte Uggla

Dagordning släktföreningen Uggla 2017-10-21

Publicerat | oktober 15, 2017 | Inga kommentarer

1. SLÄKTMÖTET ÖPPNAS

2. ERINRAN OM BORTGÅGNA MEDLEMMAR

3. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

6. SLÄKTRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7. SLÄKTRÅDETS EKONOMISKA REDOGÖRELSE

8. GODKÄNNANDE REVISIONSBERÄTTELSE

9. FRÅGA AV ANSVARSFRIHET FÖR SLÄKTRÅDET

10. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2017-2020

11. VAL AV MEDLEMMAR I SLÄKTRÅDET

12. VAL AV REVISOR

13. UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN

14. MOTIONER

15. FRÅGA OM MEDLEMSAVGIFTER

16. ÖVRIGA FRÅGOR

17. SLÄKTMÖTET AVSLUTAS

keep looking »
 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Antal besökare på uggla100.se

  Unika

  Sidor|Träffar |Unika

  • Senaste 24 timmarna: 43
  • Senaste 7 dagarna: 211
  • Senaste 30 dagarna: 771
  • Online nu: 0
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.
 • > Logga ut