Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Glögginbjudan för ungdomsugglorna

Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

Kära UngdomsUgglor (18-40 år),

varmt välkomna hem till mig på glögg söndagen 4 december kl 15. Det skulle vara roligt att träffa bekanta såväl som obekanta släktingar, lite som uppvärmning inför den stora släktfesten nästa höst. Jag bor på Armfeltsgatan 23 på Gärdet (närmaste t-bana Karlaplan).

Med förhoppning om stor uppslutning.

O.s.a. senast 27/11

Vänliga hälsningar
Cecilia (Ordförande Ungdomssektionen)

P.S. Glöm inte att gå med i facebookgruppen ”UngdomsUgglorna”.

Tidig julhälsning

Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

Kära Släktmedlemmar

Vi vill nu redan passa på att önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Då Cecilia Wennerholm i styrelsen inviterar alla ”Ungdomsugglor(18-40år) till julglögg, den 4/12 kl.15.00 hemma hos sig på Gärdet. O.s.a senast den 27/11 till cecilia.wennerholm@gmail.com, separat inbjudan kommer också ut. Det vore trevligt om det blev en riktigt god uppslutning!

Vidare uppmanar vi att söka stipendier! Gå gärna in på www.uggla100.se och följ informationen.

Nästa års utmaning som arrangeras är den stora begivenheten ”SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET” med följande aktivitet. Så skriv gärna in datumet den 21 oktober 2017 i almanackan!

Varma hälsningar

Släktrådet

Protokoll från Släktrådsmöte 2016-10-11

Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 8/2016

Plats: hos Charlotte Uggla

Närvarande: Markus Josberg, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2015-04-13 läses igenom. Släktträd över släkten Uggla fram till 1900-talet, av författare, Elgenstijerna.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Inga utgifter eller stipendieansökningar, vi har fått avkastning från våra fonder. Föreningens ekonomi är god.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Vi har inte fått in några ansökningar till hösten.  I julbrevet som Anna ska skriva påminner vi alla om att söka stipendier.

   4. Medlemsregister

   1. Anna har kontaktat Göran för att få en ordentlig överrapportering rörande webb-hotellet. Detta har inte gått att få till.
   2. Adressbok i mailen skall uppdateras
   3. Eddie kontaktar Göran för information om inloggningsuppgifter och om hur mailen exakt fungerar och adressboken.
   5. Hemsidan, internet och sändlistor

   Hemsidan fungerar bra.

    6. Mellanaktivitet som blev inställd
    1. Blev inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt. Önskan om att en buss bör vara bokat.
    2. Hur kan vi göra för att detta inte händer igen, det har aldrig hänt förut.
    3. 15 mils radie max från Stockholm, bokad buss, medlemmar får önska mellanårsaktivitet på riddarhusfesten.

     7. Ungdomsverksamhet.

     Cecilia Wennerholm fortsätter att ordna aktiviteter för släktens ungdomar. Nästa träff blir en glögg. Mer information kommer.

     8. Övriga frågor

     1. Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.
     2. Föreningen har fått mail från Per-Åke Hermansson, som är styrelsemedlem i Liljedals hembygdsförening i Värmland. Han berättar att de planerar under 2017 att ha olika arrangemang för att ihågkomma Liljedals glasbruk och varför det stoppades. Drifttiden för bruket var 1781-1917. Eddie följer upp detta.
     3. Alla i styrelsen får inloggningsuppgifterna till ugglemailen, så alla hjälps åt att bevaka mailsvar.

      9. Datum för nästa möte

       Nästa möte är tisdagen den 25 april kl 18.30 hos Marcus

       10. Mötet avslutas.

       Vid protokollet                                                              Justeras av

       Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

       /Sekreterare                                                                    /Ordförande

       Midsommarhälsning Uggla

       Publicerat | juni 23, 2016 | Inga kommentarer

       Kära släktmedlemmar

       Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar ånyo en riktigt skön, avkopplande och varm sommar och med hopp om att solen kommer lysa över alla uppdukade midsommarbord runt om i Sveriges land.
       Det är verkligen glädjande att en planerad släktresa till Kalmar helgen lördagen den 3:e och söndagen den 4 september givit ett bra gensvar. Jag skrev att vi önskar ett slutligt besked om deltagande senast den 15 augusti men vi måste ha ett preliminärt besked senast den 1 juli för att säkerställa reserverade rum på Calmar Stadshotell. Kära släktmedlemmar fundera om intresse finnes, se i era almanackor om tiden finnes och hör av er, som sagt,  senast 1 juli.  Maila AFAP tillbaka om Ert intresse  att följa med på denna “utflykt” till Kalmar.
       Nu är den skriven och tryckt, en biografi av professor Peter Dahlén om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil G.son Uggla( 1890 – 1945). Bertil var under decennier en av Sveriges mest kända personer. Han tog medalj under tre olympiska spel och ledde morgongymnastiken i Sveriges enda kanal från 1929, så gott som varje morgon, i 17 år, tilläggas skall i direktsändning. Vilken bedrift!! Jag har boken i min hand och vill varmt rekommendera en verkligen intressant och läsvärd läsning med fotografier från svunnen tid och då, inte minst, sid 394 när pappa Bertil håller upp sin son Sten på ena handen på Karlbergs borggård, en helt oförglömlig ögonblicksbild. Varje sann Uggla bör ha den i sitt bibliotek så beställ boken direkt från förlaget – WWW.idrottsforum.org/bokförlag – till ett  rabatterat pris,  eller fråga vilken bokhandel som helst, även om de inte har den inne (vilket ganska få torde ha). Boken går förstås också att låna via biblioteket. Trevlig läsning.
       Ha nu en skön sommar önskar
       Släktrådet i Ugglas släktförening genom
       Evald (Eddie) Uggla
       ordförande

       Släktresa till Kalmar

       Publicerat | juni 13, 2016 | Inga kommentarer

       Lördagen den 3-söndagen den 4 september 2016

       Hej alla Ugglor!

       Nu är det dags för vår mellanårs aktivitet. Lördagen den 3 september bär av till Kalmar!

       Upplägget är tänkt som följer: På lördagen sammanstrålar vi ca 14.30 på Länsmuseet Kalmar där vi kommer att få en specialvisning om Kronanutställningen som börjar 15.00 och håller på drygt en timme. På kvällen går vi ut på en trevlig restaurang. Rum är förhandsbokade på Calmar Stadshotell som ligger i dess närhet.

       På söndagen får vi en guidning kl 11.00 i Kalmar Domkyrka, en fantastisk barockkyrka som tog 43 år att bygga och däri med den enda målningen på regalskeppet Svärdet.

       Släktföreingen står för inträde/visningar samt middag exkl drycker. Deltagarna står för boende och transport.

       ~

       Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk stormaktstidens mäktigaste skepp, regalskeppet Kronan, under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. I förvirringen som uppstod efter katastrofen miste de svenska skeppen sina formeringar och regalskeppet Svärdet kom att omringas av fientliga skepp. Under en och en halv timme fick Svärdet utstå fientlig beskjutning. Skeppet avmastades och antändes slutligen av en brännare. Sedan elden nått Svärdets krutdurk exploderade fartyget och omkring 600 man dog, däribland amiral Klas Uggla. Ett femtiotal överlevde.

       ~

       OSA slutligt besked senast den 15 augusti till eddie.uggla@hotmail.se

       Välkomna till en synnerligen trevlig och intressant helg/Släktrådet

       Protokoll Släktrådsmöte 2016-04-13

       Publicerat | april 23, 2016 | Inga kommentarer

       Släktrådsprotokoll nr 7/2016

       Plats: hos Cecilia Wennerholm

       Närvarande: Markus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall och Adam, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

       1. Genomgång av förra protokollet

       Protokollet från 2015-10-14 läses igenom.

       2. Genomgång av ekonomisk ställning

       2 nya ständiga medlemmar. Föreningens ekonomi är god, med ett stort överskott. Släktarkivet på Riddarhuset, en hylla, skall fyllas med gammalt arkivmaterial, Eddie ordnar.

        3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

         Vi har inte fått in några ansökningar till våren. Vi har fått ett mycket uppskattat tackkort från en föregående stipendiat.

         4. Hemsidan, internet och sändlistor

         En planeringslunch kommer hållas med Charlotte, Anna, Göran. Utskick med inbjudan till mellanaktivitet skall göras och i samband med utskicket kommer mailadresser kontrolleras, vilka som studsar tillbaka. Charlotte skickar ut mailet och Erik Uggla kontrollerar mailen som studsar tillbaka.

         5. Ungdomsverksamhet.

         Sju ungdomar träffades, först på drink hos Cecilia Wennerholm och därefter avnjöts en middag på restaurang Lo Scodetto. Förslag till kommande ungdomsaktivitet är en afterwork i vår. Charlotte hjälper Cecilia med utskicket av inbjudan.

         6. Mellanårsaktiviteten

         Tidigare förslag har varit en resa till Finland, denna har lagts ner.

         Ett annat förslag är en resa till Kalmar och ett besök på museet för skeppet Kronan. Eddie gör upplägg och bokar. Information skickas ut via Charlotte. Släktföreningen står för visning och mat. Deltagarna står själva för boende och transport. Förslag på boende är bl.a. Slottshotellet och Kaptensvillan, förslag på restaurang är Byttan (Park Hermina), Ernestos en italiensk restaurang, mitt på larmtorget finns även många fler restauranger. Subvention med max 500: -/person.

         7. Boken om Bertil Uggla av Peter Dahlén

         En ny upplaga av boken skall tryckas. Ett exemplar vardera skall beställas till alla i styrelsen. Ett informationsmail om boken kommer att skickas ut till alla i släktföreningen.

         8. Övriga frågor

         Thomas Heed Miskar, vill sälja ett föredrag om släkten Uggla och ett tillhörande släktträd. Han presenterar kort i ett brev vad han vill sälja. För ytterligare information vill han ha 1500: -, så detta avböjes.

         Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.

         Ordförande har tryckt upp korrespondenskort med släktvapnet. Efterfrågar om fler vill trycka upp. Om så är fallet kontakts Eddie, ordförande.

         9. Datum för nästa möte

         Nästa möte är tisdagen den 11 oktober kl 18.30 hos Charlotte

         10. Mötet avslutas.

         Vid protokollet                                                              Justeras av

         Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

         /Sekreterare                                                                    /Ordförande

         Protokoll Släktrådsmöte 2015-10-14

         Publicerat | november 5, 2015 | Inga kommentarer

         Protokoll från Släktrådsmöte 2015-10-14

         Släktrådsprotokoll nr 6/2015

         Plats: hos Anna Murray Hall

         Närvarande: Fredrik Alvolin, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

         1. Genomgång av förra protokollet

         Protokollet från 2015-04-16 läses igenom.

         1. Genomgång av ekonomisk ställning

         Ekonomin är god. Vi har i nuläget inga omkostnader.

         1. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

         Vi har 4 ansökande. 2 av de fyra sökande beviljades bidrag.

         1. Ungdomsverksamhet.

         Datum och inbjudan för nästa ungdomsverksamhet är bokad. En inbjudan är lagd på hemsidan. Drink och middag på Lo Scodetto, den 21/11. Det har varit problem med mailutskick. Charlotte stöttar Cecilia med att få ut inbjudan via mail.

         1. Hemsidan, internet och sändlistor

         Charlotte och Anna kontaktar Göran för hjälp med mailen. Charlotte gör ett utskick och ser vilka mailadresser studsar tillbaka. Anna ser till alla i styrelsen får sin bild uppsatt på hemsidan.

         Förslag att saker som inom ugglesläkte är till försäljning skall läggas upp på hemsidan.

         1. Hur Finlandresan 2016 skall organiseras? Mellanårsaktiviteten

         Återigen har önskemål om att nästa mellanårsaktivitet skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet går igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och går även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstas ner, då det förslagna programmet kräver minst 3 dagar och flartalet anser att det är en för lång resetid.

         Andra förslag diskuteras, båtresa till Birka, besök vid slaget i kyrktornet på Öland, Ekenäs slott etc.

         Det förslag som diskuterades vidare är en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan i Kalmar och på Kalmar Läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan. Claes Uggla skall även figurera i utställningen på museet.

         http://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/basutstallningar/regalskeppet-kronan/

         1. Övriga frågor

         Inga övriga frågor togs upp.

         1. Datum för nästa möte

         Nästa möte är onsdagen den 13 april 2016 hos Cecilia

         1. Mötet avslutas.

         Vid protokollet                                                              Justeras av

         Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

         /Sekreterare                                                                    /Ordförande

         Ungdomsträff

         Publicerat | oktober 14, 2015 | Inga kommentarer

         Kära UngdomsUgglor (18 -40 år),

         hjärtligt välkomna till höstens ungdomsträff lördagen 21 november. Vi börjar kl 18 med ett glas vin hemma hos mig på Armfeltsgatan 23. Därefter promenerar vi till restaurang Lo Scudetto (www.loscudetto.se) för middag med start 19.15.

         Släktföreningen subventionerar med 250 kr per person upp till en total kostnad av 5000 kr.

         O.s.a. senast 30/10 till mig på cecilia.wennerholm@gmail.com eller 070-2155036.

         Väl mött!

         Cecilia Wennerholm

         Sommarhälsning

         Publicerat | juni 19, 2015 | Inga kommentarer

         Kära släktmedlemmar!

         Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar en riktigt skön, avkopplande och solig sommar och med hopp om att  solen även visar sig, runt om i landet, för att förgylla midsommarfirandet.
         Tiden går fort och vi med den!  I år har släktrådet inte planerat in någon aktivitet då vi fortfarande gläder oss åt släktmötet på Riddarhuset i oktober som kändes mycket lyckat. Vad annars i detta vackra vårt hus med drygt ett 80-tal Ugglor i samma sal.
         Som jag skrev i senaste numret av Arte et Marte så föreslog Christer Uggla att som mellanaktivitet hösten 2016  besöka Finland och där bese bl.a. det finska Riddarhus där släkten fortlever som nr 4 bland adelsätter. Släkten uggla delade sig nämligen i början av 1600-talet  i sex huvudgrenar varav idag fortlever tre grenar. En av dessa är den Finska ättegrenen där sonen Claes Claesson Uggla erhöll till sätesgård, av sin fader, Porio socken i Finland. Vi hoppas verkligen att vi kan förverkliga denna “utflykt” till Finland. Maila gärna tillbaka om Ert intresse  att följa med på denna “utflykt” till Finland.
         Trevlig sommar önskar
         Släktrådet i Ugglas släktförening genom
         Evald (Eddie) Uggla
         ordförande

         Protokoll från Släktrådsmöte 2015-04-15

         Publicerat | april 28, 2015 | Inga kommentarer

         Släktrådsprotokoll nr 5/2015

         Plats: hos Claes Ljungdahl

         Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

         1. Genomgång av förra protokollet

         Protokollet från 2014-10-25 läses igenom.

         2. Genomgång av ekonomisk ställning

         Skattmästaren Markus går igenom ekonomin för 2014. Ekonomin är god. Avkastningen har varit stabil. 2014 var ett år då släktföreningen hade vår släktfest, så då har bland annat avkastningen, Räntor och medlemsavgifter gått till den. Boken om Bertil Uggla, verkar ligga på is. Evald Uggla kontaktar Sten Uggla för att höra hur det går med produktionen. För att släktföreningen skall betala ut några pengar för boken. Skulder och donationer är uppordnade.

         3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

         Två stipendier delas ut, på 10 000 kr vardera. Släktrådet uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Nu beaktas även stipendier som är studiemedelsberättigade. Informationen läggs ut på hemsidan.

         4. Hemsidan, internet och sändlistor

         Anna är ny webbmaster. Hon vill ha lite introduktion i hur man handskas med upplägg av texter osv på hemsidan. Anna lägger upp bilder och info på nya styrelsen på hemsidan. Om någon i styrelsen vill lägga upp texter eller annan info, mailas det till Charlotte som lägger upp det på hemsidan. Massmail skickas ut av Charlotte, via Ugglemailen. De mail som kommer tillbaka kontrolleras av Erik, som har koll på det. Erik ansvarar för mailregistret. Eddie uppdaterar styrelsens adressregister.

         5. Utvärdering släktmötet

         Genomgång av släktfesten 2014, saker att tänka på till nästa fest. Separat lista har skrivits för det och skall genomgås innan nästa släktfest. Vi är dock mycket nöjda med festen.

         6. Övriga frågor

         Förslag på att lägga ut på hemsidan om något nytt händer i släkten t.ex. giftemål, ny bebis, disputation e.t.c.

         Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Ny aktivitet på gång, det blir drink och middag. Datum kommer snart.

         Hyllplan/skåp hyres av Riddarhuset för arkiv 500: -. Vi får disponera rum på Riddarhuset för möten fram till kl 17.00. på dagarna, därefter kostar det 500: -/ timmen. Vilket inte är alternativ, så mötena fortsätter hemma hos styrelsen.

         7. Datum för nästa möte

         Nästa möte torsdagen den 15 oktober 2015 hos Anna Murray Hall.

         8. Mötet avslutas.

         Vid protokollet                                                              Justeras av

         Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

         /Sekreterare                                                                    /Ordförande

         keep looking »
        1. Om uggla100.se


         På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
        2. Antal besökare på uggla100.se

         Unika

         Sidor|Träffar |Unika

         • Senaste 24 timmarna: 47
         • Senaste 7 dagarna: 204
         • Senaste 30 dagarna: 752
         • Online nu: 0
        3. Registrera dig på uggla100.se


         För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

         > Registrera dig på uggla100.se


         Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.
        4. > Logga ut