Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2017-10-21

Publicerat | oktober 22, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 12/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Monica Uggla Holgersson.

Frånvarande: Robert Uggla och Cecilia Wennerholm.

 1. Mötet öppnat
 2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
 3. Val av sekreterare – Cecilia Wennerholm
 4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
 5. Val av Webmaster – Robert Uggla
 6. Val av ungdomsverksamheten - Anna Murray Hall
 7. Datum för nästa möte -Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 18 april 2018, kl.18.30
 8. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Claes Ljungdahl

/Ordförande                                                                   /Vice ordförande

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-10-21

Publicerat | oktober 22, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 11/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Dagordning

1. Släktmötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden Evald Uggla

2. Erinran om bortgångna medlemmar

En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

4. Val av ordföranden för mötet

Evald Uggla.

5. Val av justeringspersoner

Christer Uggla och Mikael Uggla

6. Släktrådets verksamhetsberättelse

Ordförande Evald Uggla läser upp verksamhetsberättelsen från åren 2014-2017. Det har deltats ut sammanlagt 64 000 kronor i stipendier till 9 sökande. Hemsidan www.uggla100.se är fortsatt ett stort hjälpmedel att få information om olika aktiviteter och släktrådsmöten, även roliga nyheter om släkten som tex. giftermål, ny bebis, disputation etc. kan förmedlas via hemsidan. Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv. För ungdomsverksamheten ordnades en drink hemma hos Cecilia Wennerholm, med efterföljande middag på restaurang Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Mellanårsaktiviteten till Kalmar blev tyvärr inställd, då många avbokade i sista stund. Peter Dahlén har skrivit en biografi om Bertil Uggla. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla. Ugglekokboken med släktingarnas egna favoritrecept, uppmuntras igen och ytterligare försök görs att få in recept. Adelsmötet 2016 representerades av Göran Evald Uggla.

7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

Skattmästare Marcus Josberg läser upp den ekonomiska redogörelsen. Föreningens ekonomi är starkare än någonsin. Detta tack vare stabil och mycket god avkastning från Ugglas Släktfond och E Ugglas släktfond.

8. Godkännande av revisionsberättelse

Claës Ljungdahl läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

Släktrådet beviljades ansvarsfrihet för åren 2014 till 2017.

10. Val av ordförande för perioden 2017-2020.

Charlotte Uggla

11. Val av medlemmar i släktrådet

Omval: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla och Cecilia Wennerholm.

Nyval: Monica Uggla Holgersson och Robert Uggla.

12. Val av revisor

Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorssuppleant.

13. Utseende av valberedning

Göran Lindmark Uggla, sammankallande, Josefine Uggla och Evald Uggla.

14. Motioner

Inga motioner har kommit in.

15. Frågan om medlemsavgifter

Ordföranden uppmuntrar alla på mötet att betala in medlemskap, om man inte redan är medlem, så fler bli ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr.

En lista skickas runt under middagen för uppdatering av mailadresser.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

17. Släktmötet avslutas

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Justeringsperson                                                          Justeringsperson

Christer Uggla                                                                Mikael Uggla

Meny Ugglefest 171021

Publicerat | oktober 16, 2017 | Inga kommentarer

Välkomstdrink

Mousserande: Aretey Cava Brut

Förrätt

Jordärtskockssoppa med forellromcrème serveras med hembakat bröd och vispat smör

Vin: Trimbach Pinot Gris Reserve 2010

Huvudrätt

Stekt gösfilé med smörslungade kantareller, säsongens grönsaker. Serveras med kantarellsås och persiljepotatis

Vin: Irony Monterey Pinot Noir, USA

Efterrätt

Mandelkorg med sorbet och färska bär

Vin: Moscatel de Setúbal Non Vintage

Kaffe

Avec + drink till egen betalning

Ungdomar (12-17år), samma meny, men med alkoholfri dryck

Barn meny (0-12 år)

Huvudrätt: Köttbullar, potatis, gräddsås

Efterrätt: Glass

Dryck: Alkoholfri

Verksamhetsberättelse för perioden 2014-10-25 – 2017-10-21

Publicerat | oktober 15, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådet har bestått av och inom sig fördelat uppdragen: Ordföranden Evald Uggla, vice ordföranden Claes Ljungdahl, Sekreterare Charlotte Uggla, skattmästare Marcus Josberg, ledamot Fredric Alvolin, ledamot Erik Uggla, webbmaster Anna Murray Hall, ungdomsverksamheten Cecilia Wennerholm. Revisorer har varit Lennart Ljungdahl samt revisorssuppleant Johan Murray. Valberedningen har bestått av Mikael Uggla, Elisabeth Wennerholm, Josefine Uggla.

Under perioden har släktrådet haft 7 stycken sammanträden inklusive det konstituerande.  Vid dessa möten har förutom föreningens huvudsakliga uppgift, att dela ut stipendier och understöd till flitiga och behövande ungdomar, släktaktiviteter och ungdomsaktiviteter planerats. Vad gäller stipendier och understöd har 9 bidrag delats ut till ett sammanlagt belopp av 64 000 kronor.

Vår hemsida www.uggla100.se har varit till fortsatt stor nytta att sprida information om föreningens olika aktiviteter och släktrådsmöten samt ger möjlighet för besökare att göra egna inlägg. Diskussioner har förts om att på hemsidan lägga ut om något nytt händer i släkten som tex. giftemål, ny bebis, disputation etc.

Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv samt att föreningen får disponera där ett rum för möten fram till klockan 17.00.

Föregående 2014 års släktmöte var på Riddarhuset lördagen den 25 oktober med efterföljande aktivitet på söndagen Hallwylska palatset med lunch på Prinsen.

Cecilia Wennerholm ansvarig för ungdomsverksamheten genomförde en uppskattad aktiviteter med först på drink hemma hos Cecilia och därefter middag på restaurant Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år.

Återigen har önskemål om att mellanårsaktiviteten skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet gick igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och gick även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstades dock ner, då det föreslagna programmet kräver minst 3 dagar och flertalet ansåg att det var en för lång tid.  Det alternativ till förslag som diskuterades vidare var en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan Kalmar och på Kalmar läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan som förliste 1 juni 1676 utanför Ölands södra udde. Amiral Klas Uggla omkom på regalskeppet Svärdet vi detta slag mot Dansk- Holländska flottan. Svarsfrekvensen var stort men tyvärr blev denna vår mellanaktivitet inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt.

Professor Peter Dahlén har i januari 2016 givit ut en biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla med titeln Nationens väl och kroppens fostran. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Utgiven på Bokförlaget idrottsforum.org. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla.

Vad gäller föreningens ekonomi och avkastningen från Ugglas släktfond, Elisabeth Ugglas släktfond samt Christer och Ulla Ugglas donation, så redovisas detta av Marcus Josberg enligt punkt 7 i dagordningen.

Ett projekt som fortfarande ligger på planeringsstadiet är författandet av en Ugglekokbok med släktingarnas egna favoritrecept. Denna idé kommer från Charlotte Uggla och bygger på att vi får in tillräckliga bidrag från alla i släkten.

Slutligen var den friherrliga släkten Uggla representerat av Göran Evald Uggla på adelsmötet 2016.

Evald Uggla                             Charlotte Uggla

Dagordning släktföreningen Uggla 2017-10-21

Publicerat | oktober 15, 2017 | Inga kommentarer

1. SLÄKTMÖTET ÖPPNAS

2. ERINRAN OM BORTGÅGNA MEDLEMMAR

3. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

6. SLÄKTRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7. SLÄKTRÅDETS EKONOMISKA REDOGÖRELSE

8. GODKÄNNANDE REVISIONSBERÄTTELSE

9. FRÅGA AV ANSVARSFRIHET FÖR SLÄKTRÅDET

10. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2017-2020

11. VAL AV MEDLEMMAR I SLÄKTRÅDET

12. VAL AV REVISOR

13. UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN

14. MOTIONER

15. FRÅGA OM MEDLEMSAVGIFTER

16. ÖVRIGA FRÅGOR

17. SLÄKTMÖTET AVSLUTAS

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST

Publicerat | september 15, 2017 | Inga kommentarer

VÄLKOMMEN TILL SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET

LÖRDAGEN DEN 21 OKTOBER 2017

kl 17.30 årsmöte i Riddarsalen

kl: 18.15 serveras drink

kl: 19.00 middag med efterföljande dans

Pris för festen:

Vuxna inklusive dryck 500 kr

Barn exklusive dryck (vin) 350 kr

För att se dagordning för mötet vänligen gå in på föreningens hemsida: www.uggla100.se

Motioner skall vara ordföranden tillhanda per post eller e-mail senast den 1:a oktober 2017

Vänligen svara genom att skicka bifogad talong till slaktenuggla@gmail.com
samt betala in avgiften till föreningens nya bankgiro:

5219-6847 med noggrant angivande av vilka personer betalningen avser.

Klädsel: Smoking eller mörk kostym

SÖNDAGEN DEN 22 OKTOBER 2017 ORDNAS FÖLJANDE SLÄKTAKTIVITET

Kl. 12.00–13.00 guidad visning av Vikingaliv

Vi möts kl. 11.45 vid entrén till museet

Kl. 13.00–14.30 gemensam lunch på restaurang Glöd

Föreningen står för entrén och den guidade visningen.

Lunch betalar var och en för sig.

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-09-07

Publicerat | september 15, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 10/2017

Plats: hos Marcus Josberg

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2017-04-25 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Ekonomin har aldrig varit så god, tyvärr pga. att mellanårsaktivitet uteblev. Vi har två nya medlemmar. Föreningen har fortfarande plusgiro, men kommer att byta till bankgiro på SEB i veckan som kommer.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 5000: – respektive 6000: -. Eddie meddelar berörda.

   4. Planeringen av släktfesten 2017

   • Inbjudan är klar att skickas ut så fort det nya bankgirot är klart. Den kommer skickas via mail och läggas ut på hemsidan. Charlotte skickar ut inbjudan.
   • Menyn, bordsutformning och dekorationer, Charlotte kontaktar Riddarhuset.
   • Bordsplaceringen ordnar Eddie och Claes.
   • Underhållning, Christer Uggla vill bidra med underhållningen, prata om Ugglor, Eddie kontaktar. Charlotte och Cecilia skriver ihop frågor till frågesport under middagen.
   • Ungdomsverksamheten, Anna Murray samlar alla som är mellan 18-40 år, till kaffet för en introduktion till ungdomsverksamheten. Detta så att styrelsen kan få en bättre förståelse för vad som önskas av ungdomsverksamheten, och få fler att delta i aktiviteterna som ordnas, och att alla ska få ett ansikte på varandra så de vet vilka alla är. Träffarna är 1 gång per termin. Ta in kontaktuppgifter på alla.  Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan.
   • Ordna med listor så att vi kan hämta hem allas uppdaterade mailadresser och kontaktuppgifter. Fredrik ornar så detta blir gjort och genomfört på festen.
   • Musik/DJ Per Sandström bokad. Erik sköter kontakten.
   • Söndagens aktivitet
   • Visning på museet Vikinga liv, kl 12.00, visning vara i 45 minuter.
   • Lunch 13.00 på Glöd, som ligger på museet. Erik bokar bord.
   • Ekonomi kostnad per kuvert 500: -/vuxen alternativt 350: -/barn(utan alkohol)
   • Dagordning skriver Eddie. Charlotte lägger ut på hemsidan.
   • Verksamhetsberättelse 2017. Eddie skriver.

   5. Övriga frågor

   • Gå igenom alla protokoll från föregående styrelseperiod, så att alla är underskriva. Charlotte och Eddie gör detta.

    6. Datum för nästa möte.

     Det blir med den nya styrelsen den 21/10-17 på Riddarhuset.

     7. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Protokoll från Släktrådsmöte 2017-04-25

     Publicerat | maj 29, 2017 | Inga kommentarer

     Släktrådsprotokoll nr 9/2017

     Plats: hos Claes Ljungdahl

     Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla och Evald Uggla.

     1. Genomgång av förra protokollet

     Protokollet från 2016-10-11 läses igenom.

     2. Genomgång av ekonomisk ställning

     Vår ekonomiska ställning är mycket god. Då mellanårsaktiviteten ställdes in, är pengarna som skulle gått till den kvar. Inga nya medlemmar. Styrelsen fullmäktigas Marcus Josberg att byta från plusgiro till bankgiro och att byta bank till SEB. Marcus tar reda på vilka papper som krävs för detta.

     3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

     Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 6000: – resp 8000: -. Eddie meddelar berörda.

     4. Bokprojekt om Gustaf Uggla

     Beviljas medel för tryckning när boken är klar.

     5. Ungdomsverksamhet.

     Ta in kontaktuppgifter på släktfesten i oktober. Fundera på lättare sätt att kommunicera med medlemmar mellan 18-40 år. När aktiviteter ordnas skall det vara med någon aktivitet som är mer än bara en träff, t.ex. någon sport eller en visning av ett muséer. Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan. Samla alla 18-40 år på släktfesten, för en introduktion till ungdomsverksamheten.

     6. Planering av släktmötet 2017

     - Aktiviteten i samband med släktfesten kommer bli det nya Vikingamuseet. Anna bokar visning kl 11.00. med efterföljande lunch på Spritmuseet kl 13.30. Erik bokar lunchen.
     - Eddie skicka ut en påminnelse om datumet för festen 21 oktober 2017 och påminner även om mailadresser, så vi kan se vilka mailadresser som stutsar tillbaka.
     - Inbjudan kommer enbart att skickas ut via e-post.
     - Charlotte kontaktar Riddarhusets festkoordinator Eva om meny och upplägg.
     - Finjustering av aktiviteter bestäms vid nästa möte
     - Kuvertpris bestäms vid nästa möte, då menyn är klar.
     - Inbjudan skickas ut den 8 september och O.S.A. blir den 30 september.

     7. Hemsidan, internet och sändlistor

     Sändlistor; Eddie har uppdaterat de maillistor som vi fått av Göran. Dessutom skrivit in släktskap.

     Eddie går igenom alla mail i inkorgen och svarar på de obesvarade mail som missats att diskutera på mötet sist. Erik mailar till Arvid Uggla och ber om ursäkt för strulet med mailadresserna och utskicken.

     8. Övriga frågor

     Ta upp frågan om en Uggla kokbok på årsmöte, en sista gång. Varse valberedningen om stor ändring i styrelsen. Vilka kommer avgå nästa period? Eddie, Marcus och Charlotte har suttit i nio år och kan inte sitta längre enligt stadgarna. Fredrik och Erik meddelar att de eventuellt kommer avgå.

     9. Datum för nästa möte

     Nästa möte planeras den 7 september hos Markus

     10. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Glögginbjudan för ungdomsugglorna

     Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

     Kära UngdomsUgglor (18-40 år),

     varmt välkomna hem till mig på glögg söndagen 4 december kl 15. Det skulle vara roligt att träffa bekanta såväl som obekanta släktingar, lite som uppvärmning inför den stora släktfesten nästa höst. Jag bor på Armfeltsgatan 23 på Gärdet (närmaste t-bana Karlaplan).

     Med förhoppning om stor uppslutning.

     O.s.a. senast 27/11

     Vänliga hälsningar
     Cecilia (Ordförande Ungdomssektionen)

     P.S. Glöm inte att gå med i facebookgruppen ”UngdomsUgglorna”.

     Tidig julhälsning

     Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

     Kära Släktmedlemmar

     Vi vill nu redan passa på att önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

     Då Cecilia Wennerholm i styrelsen inviterar alla ”Ungdomsugglor(18-40år) till julglögg, den 4/12 kl.15.00 hemma hos sig på Gärdet. O.s.a senast den 27/11 till cecilia.wennerholm@gmail.com, separat inbjudan kommer också ut. Det vore trevligt om det blev en riktigt god uppslutning!

     Vidare uppmanar vi att söka stipendier! Gå gärna in på www.uggla100.se och följ informationen.

     Nästa års utmaning som arrangeras är den stora begivenheten ”SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET” med följande aktivitet. Så skriv gärna in datumet den 21 oktober 2017 i almanackan!

     Varma hälsningar

     Släktrådet

     keep looking »
    1. Om uggla100.se


     På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
    2. Antal besökare på uggla100.se

     Unika

     Sidor|Träffar |Unika

     • Senaste 24 timmarna: 48
     • Senaste 7 dagarna: 251
     • Senaste 30 dagarna: 863
     • Online nu: 2
    3. Registrera dig på uggla100.se


     För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

     > Registrera dig på uggla100.se


     Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.
    4. > Logga ut