Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Glad midsommar

Posted on | juni 19, 2020 | No Comments

Glad midsommar alla Ugglor!

Önskar Släktrådet 

Ungdomsversamheten

Posted on | september 8, 2018 | No Comments

Hej alla ungdomar!
Ljummen September höstdag med tjejmilen som inslag kantade vår tilltänkta ungdomsträff den 8/9. Djurgården var avstängd för bilister och folkströmen som alltid i full fart under helgen. Tyvärr var det ingen av de våra i den strida strömmen till Djurgården, då de våra var upptagna med annat denna helg. Hoppas att det blir en liten uppslutning till nästa träff vi arrangerar.
Vi har lagt ner förslaget till Facebook grupp efter det som meddeldes i våras om missbruk av informations hanteringen där. Varför vi nu istället uppmanar till att ordna en Whats up sida och önskar att alla som vill delta mailar sina telefonnummer.
Mvh Anna MH / släktstyrelsen

Ungdomsaktivitet

Posted on | augusti 27, 2018 | No Comments

Kära Släktingar
Vilken sommar vi fick här hemma i Sverige i år! Hoppas att alla har kunnat njuta av värmen!
I årets sommarhälsning önskade vi att alla våra ungdomsugglor skulle reservera lördagen den 8/9 och datumet närmar sig.
Vi vill härmed välkomna alla ungdomar mellan 18-40år till Spritmuseet den 8/9 kl.12.45. Släktföreningen bjuder på entre och visning. Vi förkovrar oss i Champagnens bubblande värld, våra Svenska sprittraditioner samt konsten i Absolut Vodka. Därefter styr vi mot restaurangen där alla inmundigar det den önskar sig för egen bekostnad. För de riktigt festsugna finns alla Stockholms krogar till förfogande från och med eftermiddagen. Varmt välkomna!
OSA önskas senast 31/8 till Anna Murray Hall, via mail alt. sms. Se utskickat mail för kontaktuppgifter.
En skön avsvalkande höst önskas alla!
Släktrådet genom Anna Murray Hall, ungdomsansvarig

Glad sommar

Posted on | juli 21, 2018 | No Comments

Glad sommar alla Ugglor!

Vi i släktrådet önskar alla medlemmar en riktigt skön fortsatt sommar. Vi hoppas ni kan njuta av sommarvärmen och göra precis det där ni alla vill! Bada, sola och njuta av lata dagar.

Det kommit ut en liten bok som heter ’Bröllop i Baku, en baby i Shiraz. Om Ida och Allan Ugglas persiska äventyr’ av Carina Beckerman. Allan Uggla var den som startade släkten Ugglas familjeförening en gång på 1930-talet. Mer information om boken finns på Adlibris där den för intresserade går att beställa.

Boka in den 8 september för besök på spritmuseet. Där ordnas en träff för alla ”ungdomsugglorna”. Är du nyfiken redan nu gå in och titta på https://spritmuseum.se/ Mer information om arrangemanget kommer närmare inpå. Har du några funderingar, kontakta Anna Murray som är ungdomsansvarig.

För information om hur Släktföreningen Uggla behandlar personuppgifter, se tidigare inlägg på hemsidan.

Glad sommar önskar släktrådet alla medlemmar!

Släktrådet genom Charlotte Uggla, ordförande

Informationshantering

Posted on | maj 28, 2018 | No Comments

För oss på Släktföreningen Uggla är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in via medlemmar och kontakter.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av Släktföreningen Uggla används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter inom Släktföreningen Uggla sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller Släktföreningen Uggla.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Uppgifterna är framför allt namn och kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter utförs inom Släktföreningen Uggla.

Ändamålet med information som inhämtas

Medlemsregister

Stipendier för medlemmar av Släktföreningen Uggla

Aktiviteter för medlemmar av Släktföreningen Uggla

Nedan följer kategoriexempel på personuppgifter som behandlas:

Vid ansökan om medlemskap: namn, födelsedata, kontaktuppgifter, eventuellt foto, eventuella allergier, bostadsadress samt familjemedlemmar.

Släktföreningen Uggla behandlar ej känsliga personuppgifter och vi lämnar ej ut personuppgifter till tredje land.

Mottagare av personuppgifter är till exempel:

Styrelsen

Researrangörer

Restauranger

Hur lagras informationen?

Lämnad information lagras i Släktföreningen Uggla CRM-system.

När tas information bort?

Information tas bort genom att du kontaktar Släktföreningen Uggla och eller enligt exempel nedan:

Vid utträde ur Släktföreningen Uggla

Ni har rätt till att få dina personuppgifter rättade. Ni har rätt att bli glömd. Ni har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom en skriftlig ansökan ställd till Släktföreningen Uggla skriftligen på adressen nedan.

För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter hänvisar vi till robert.uggla@icloud.com

Uggla – Lucia

Posted on | november 27, 2017 | No Comments

Emma Uggla är 17 år och bor utanför Kolsva. I år har hon blivit nominerad till Lucia kandidat för Köpings Lucia. Hon ber släkten om hjälp till röster, så hon kan vinna!

Smsa BBLATLUCIA 3 till nummer 72072, för att rösta.

Vi i styrelsen önskar henne lycka till!

Uggleklockor

Posted on | november 27, 2017 | No Comments

Niclas Uggla studerar ekonomi på högskolan. För ett år sedan startade han varumärket Uggla Timepieces, som tillverkar klockor. Klockorna är tillverkade i rent rostfritt stål, safir glas och genuint läder. Mer information finner ni på hemsidan www.ugglatimepieces.com.

Porträttfotografering

Posted on | november 27, 2017 | No Comments

Hej alla ugglor!
Fabian af Petersens är fotograf med ett förflutet från Sveriges Television.

Han är indirekt kopplad till släkten Uggla, via Claes Ljungdahls mormor. Claes och Fabian är sysslingar. Nu erbjuder han släkten Uggla porträttfotografering. Hittills har han avbildat kulturpersonligheter – konstnärer, författare och ett antal ledamöter av Svenska Akademien. Se hans porträtt på: www.fabianafpetersens.se
Fotograferingen sker i en studio centralt i Stockholm. Är ni intresserade av ytterligare information, kontakta Fabian på fabian.petersens@gmail.com

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2017-10-21

Posted on | oktober 22, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 12/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Monica Uggla Holgersson.

Frånvarande: Robert Uggla och Cecilia Wennerholm.

 1. Mötet öppnat
 2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
 3. Val av sekreterare – Cecilia Wennerholm
 4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
 5. Val av Webmaster – Robert Uggla
 6. Val av ungdomsverksamheten – Anna Murray Hall
 7. Datum för nästa möte –Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 18 april 2018, kl.18.30
 8. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Claes Ljungdahl

/Ordförande                                                                   /Vice ordförande

Protokoll från Släktmöte 2017-10-21

Posted on | oktober 22, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 11/2017

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Dagordning

1. Släktmötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden Evald Uggla

2. Erinran om bortgångna medlemmar

En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

4. Val av ordföranden för mötet

Evald Uggla.

5. Val av justeringspersoner

Christer Uggla och Mikael Uggla

6. Släktrådets verksamhetsberättelse

Ordförande Evald Uggla läser upp verksamhetsberättelsen från åren 2014-2017. Det har deltats ut sammanlagt 64 000 kronor i stipendier till 9 sökande. Hemsidan www.uggla100.se är fortsatt ett stort hjälpmedel att få information om olika aktiviteter och släktrådsmöten, även roliga nyheter om släkten som tex. giftermål, ny bebis, disputation etc. kan förmedlas via hemsidan. Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv. För ungdomsverksamheten ordnades en drink hemma hos Cecilia Wennerholm, med efterföljande middag på restaurang Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Mellanårsaktiviteten till Kalmar blev tyvärr inställd, då många avbokade i sista stund. Peter Dahlén har skrivit en biografi om Bertil Uggla. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla. Ugglekokboken med släktingarnas egna favoritrecept, uppmuntras igen och ytterligare försök görs att få in recept. Adelsmötet 2016 representerades av Göran Evald Uggla.

7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

Skattmästare Marcus Josberg läser upp den ekonomiska redogörelsen. Föreningens ekonomi är starkare än någonsin. Detta tack vare stabil och mycket god avkastning från Ugglas Släktfond och E Ugglas släktfond.

8. Godkännande av revisionsberättelse

Claës Ljungdahl läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

Släktrådet beviljades ansvarsfrihet för åren 2014 till 2017.

10. Val av ordförande för perioden 2017-2020.

Charlotte Uggla

11. Val av medlemmar i släktrådet

Omval: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla och Cecilia Wennerholm.

Nyval: Monica Uggla Holgersson och Robert Uggla.

12. Val av revisor

Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorssuppleant.

13. Utseende av valberedning

Göran Lindmark Uggla, sammankallande, Josefine Uggla och Evald Uggla.

14. Motioner

Inga motioner har kommit in.

15. Frågan om medlemsavgifter

Ordföranden uppmuntrar alla på mötet att betala in medlemskap, om man inte redan är medlem, så fler bli ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr.

En lista skickas runt under middagen för uppdatering av mailadresser.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

17. Släktmötet avslutas

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Justeringsperson                                                          Justeringsperson

Christer Uggla                                                                Mikael Uggla

keep looking »
 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.