Stipendier

Släktföreningen Ugglas stipendier

Släktföreningen Uggla disponerar avkastningen från några fonder att användas till:

  1. Studierelaterade stipendier
  2. Bidrag till behövanden

Ansökningstiden går ut på hösten den 1 oktober och på våren den 1 april.

Ansökan behandlas därefter på närmast följande styrelsemöte vilket normalt sker samma månad som resp. ansökningstid går ut. Du får ett svar direkt efter det att styrelsen fattat beslut.

Observera att retroaktiva bidrag ej delas ur.

Om Du beviljas bidrag för t.ex studier förutsätter detta att Du också fullföljer Dina planer. Om så ej sker föreligger återbetalningsskyldighet.

Det ligger på varje sökandens ansvar att ansökan är så fullständig som möjligt.

Observera att Du skall vara medlem i släktföreningen eller barn till medlem för att vara berättigad till bidrag.

Här hittar du ansökningsformuläret: https://forms.gle/m9qbSJVTUcVcWMtJ7

Ansökan skickas och skall vara ordföranden tillhanda senast den 1 april respektive 1 oktober.

Angående den ekonomiska förvaltningen omfattar den en släktfond, som främst används till föreningskostnader och subventionering av aktiviteter, Elisabet Ugglas fond, som används för understöd av behövande och för studier samt Christer och Ulla Ugglas donation, till vilken fn avkastningen läggs till kapitalet.

Välkommen med en ansökan

Styrelsen