Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde det nya regelverket för hantering av personuppgifter, Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), i kraft inom EU. GDPR introducerar en rad nya regler och skyldigheter för att stärka skyddet av personuppgifter och förbättra den enskildas rätt till integritetsskydd. Denna text är en beskrivning hur Släktföreningen Uggla anpassar sig efter de nya reglerna.

Syfte

Släktföreningen är en förening för ättlingar till Claes Uggla. Vår webbplatsadress är: https://www.uggla100.se

Släktföreningen behöver spara och behandla dina personuppgifter för att elektronisk elektroniskt och via post ska kunna skicka ut inbjudningar, information om händelser i släkten och annan liknande information. Dessa uppgifter samlar vi in genom att medlemmarna fyller i ett kontaktformulär (skapa konto).

Innehåll

Registret innehåller följande personuppgifter
• Namn
• Genealogisk information (gren, kvist, blad, etc)
• Address
• E-post
• Mobilnummer
• Födelsedatum
• Datum för giftermål
• Typ av medlemskap (aktiv/passiv/medlem i Riddarhuset)
• Information om betalda medlemsavgifter

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Släktregistret används inte för några andra ändamål än de som angetts inledningen. Innehållet i registret får inte överlåtas till annan person eller organisation.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

De uppgifter som medlemmarna angett i kontaktformuläret eller på annat sätt meddelat styrelsen sparas tills vidare.

Vilka rättigheter du har över dina data

Medlemmar som har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

All information mellan dig och vår server är skyddad genom kryptering (SSL).

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar inte emot data från några andra källor.

Godkännande

Genom att klicka för att du accepterar användarvillkoren ger du ditt godkännande till släktföreningen att använda dina och dina omyndiga barns personuppgifter med det syfte och innehåll som beskrivits ovan.

Om du inte ger ditt godkännande får vi enligt dataskyddsförordningen inte använda oss av dina eller dina omyndiga barns uppgifter i vårt register. Då kan vi inte skicka inbjudningar eller annan information till dig.

Styrelsen för Släktföreningen Uggla