Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST

Publicerat | september 15, 2017 | Inga kommentarer

VÄLKOMMEN TILL SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET

LÖRDAGEN DEN 21 OKTOBER 2017

kl 17.30 årsmöte i Riddarsalen

kl: 18.15 serveras drink

kl: 19.00 middag med efterföljande dans

Pris för festen:

Vuxna inklusive dryck 500 kr

Barn exklusive dryck (vin) 350 kr

För att se dagordning för mötet vänligen gå in på föreningens hemsida: www.uggla100.se

Motioner skall vara ordföranden tillhanda per post eller e-mail senast den 1:a oktober 2017

Vänligen svara genom att skicka bifogad talong till slaktenuggla@gmail.com
samt betala in avgiften till föreningens nya bankgiro:

5219-6847 med noggrant angivande av vilka personer betalningen avser.

Klädsel: Smoking eller mörk kostym

SÖNDAGEN DEN 22 OKTOBER 2017 ORDNAS FÖLJANDE SLÄKTAKTIVITET

Kl. 12.00–13.00 guidad visning av Vikingaliv

Vi möts kl. 11.45 vid entrén till museet

Kl. 13.00–14.30 gemensam lunch på restaurang Glöd

Föreningen står för entrén och den guidade visningen.

Lunch betalar var och en för sig.

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-09-07

Publicerat | september 15, 2017 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 10/2017

Plats: hos Marcus Josberg

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2017-04-25 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Ekonomin har aldrig varit så god, tyvärr pga. att mellanårsaktivitet uteblev. Vi har två nya medlemmar. Föreningen har fortfarande plusgiro, men kommer att byta till bankgiro på SEB i veckan som kommer.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 5000: – respektive 6000: -. Eddie meddelar berörda.

   4. Planeringen av släktfesten 2017

   • Inbjudan är klar att skickas ut så fort det nya bankgirot är klart. Den kommer skickas via mail och läggas ut på hemsidan. Charlotte skickar ut inbjudan.
   • Menyn, bordsutformning och dekorationer, Charlotte kontaktar Riddarhuset.
   • Bordsplaceringen ordnar Eddie och Claes.
   • Underhållning, Christer Uggla vill bidra med underhållningen, prata om Ugglor, Eddie kontaktar. Charlotte och Cecilia skriver ihop frågor till frågesport under middagen.
   • Ungdomsverksamheten, Anna Murray samlar alla som är mellan 18-40 år, till kaffet för en introduktion till ungdomsverksamheten. Detta så att styrelsen kan få en bättre förståelse för vad som önskas av ungdomsverksamheten, och få fler att delta i aktiviteterna som ordnas, och att alla ska få ett ansikte på varandra så de vet vilka alla är. Träffarna är 1 gång per termin. Ta in kontaktuppgifter på alla.  Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan.
   • Ordna med listor så att vi kan hämta hem allas uppdaterade mailadresser och kontaktuppgifter. Fredrik ornar så detta blir gjort och genomfört på festen.
   • Musik/DJ Per Sandström bokad. Erik sköter kontakten.
   • Söndagens aktivitet
   • Visning på museet Vikinga liv, kl 12.00, visning vara i 45 minuter.
   • Lunch 13.00 på Glöd, som ligger på museet. Erik bokar bord.
   • Ekonomi kostnad per kuvert 500: -/vuxen alternativt 350: -/barn(utan alkohol)
   • Dagordning skriver Eddie. Charlotte lägger ut på hemsidan.
   • Verksamhetsberättelse 2017. Eddie skriver.

   5. Övriga frågor

   • Gå igenom alla protokoll från föregående styrelseperiod, så att alla är underskriva. Charlotte och Eddie gör detta.

    6. Datum för nästa möte.

     Det blir med den nya styrelsen den 21/10-17 på Riddarhuset.

     7. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Protokoll från Släktrådsmöte 2017-04-25

     Publicerat | maj 29, 2017 | Inga kommentarer

     Släktrådsprotokoll nr 9/2017

     Plats: hos Claes Ljungdahl

     Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla och Evald Uggla.

     1. Genomgång av förra protokollet

     Protokollet från 2016-10-11 läses igenom.

     2. Genomgång av ekonomisk ställning

     Vår ekonomiska ställning är mycket god. Då mellanårsaktiviteten ställdes in, är pengarna som skulle gått till den kvar. Inga nya medlemmar. Styrelsen fullmäktigas Marcus Josberg att byta från plusgiro till bankgiro och att byta bank till SEB. Marcus tar reda på vilka papper som krävs för detta.

     3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

     Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 6000: – resp 8000: -. Eddie meddelar berörda.

     4. Bokprojekt om Gustaf Uggla

     Beviljas medel för tryckning när boken är klar.

     5. Ungdomsverksamhet.

     Ta in kontaktuppgifter på släktfesten i oktober. Fundera på lättare sätt att kommunicera med medlemmar mellan 18-40 år. När aktiviteter ordnas skall det vara med någon aktivitet som är mer än bara en träff, t.ex. någon sport eller en visning av ett muséer. Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan. Samla alla 18-40 år på släktfesten, för en introduktion till ungdomsverksamheten.

     6. Planering av släktmötet 2017

     - Aktiviteten i samband med släktfesten kommer bli det nya Vikingamuseet. Anna bokar visning kl 11.00. med efterföljande lunch på Spritmuseet kl 13.30. Erik bokar lunchen.
     - Eddie skicka ut en påminnelse om datumet för festen 21 oktober 2017 och påminner även om mailadresser, så vi kan se vilka mailadresser som stutsar tillbaka.
     - Inbjudan kommer enbart att skickas ut via e-post.
     - Charlotte kontaktar Riddarhusets festkoordinator Eva om meny och upplägg.
     - Finjustering av aktiviteter bestäms vid nästa möte
     - Kuvertpris bestäms vid nästa möte, då menyn är klar.
     - Inbjudan skickas ut den 8 september och O.S.A. blir den 30 september.

     7. Hemsidan, internet och sändlistor

     Sändlistor; Eddie har uppdaterat de maillistor som vi fått av Göran. Dessutom skrivit in släktskap.

     Eddie går igenom alla mail i inkorgen och svarar på de obesvarade mail som missats att diskutera på mötet sist. Erik mailar till Arvid Uggla och ber om ursäkt för strulet med mailadresserna och utskicken.

     8. Övriga frågor

     Ta upp frågan om en Uggla kokbok på årsmöte, en sista gång. Varse valberedningen om stor ändring i styrelsen. Vilka kommer avgå nästa period? Eddie, Marcus och Charlotte har suttit i nio år och kan inte sitta längre enligt stadgarna. Fredrik och Erik meddelar att de eventuellt kommer avgå.

     9. Datum för nästa möte

     Nästa möte planeras den 7 september hos Markus

     10. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Glögginbjudan för ungdomsugglorna

     Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

     Kära UngdomsUgglor (18-40 år),

     varmt välkomna hem till mig på glögg söndagen 4 december kl 15. Det skulle vara roligt att träffa bekanta såväl som obekanta släktingar, lite som uppvärmning inför den stora släktfesten nästa höst. Jag bor på Armfeltsgatan 23 på Gärdet (närmaste t-bana Karlaplan).

     Med förhoppning om stor uppslutning.

     O.s.a. senast 27/11

     Vänliga hälsningar
     Cecilia (Ordförande Ungdomssektionen)

     P.S. Glöm inte att gå med i facebookgruppen ”UngdomsUgglorna”.

     Tidig julhälsning

     Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

     Kära Släktmedlemmar

     Vi vill nu redan passa på att önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

     Då Cecilia Wennerholm i styrelsen inviterar alla ”Ungdomsugglor(18-40år) till julglögg, den 4/12 kl.15.00 hemma hos sig på Gärdet. O.s.a senast den 27/11 till cecilia.wennerholm@gmail.com, separat inbjudan kommer också ut. Det vore trevligt om det blev en riktigt god uppslutning!

     Vidare uppmanar vi att söka stipendier! Gå gärna in på www.uggla100.se och följ informationen.

     Nästa års utmaning som arrangeras är den stora begivenheten ”SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET” med följande aktivitet. Så skriv gärna in datumet den 21 oktober 2017 i almanackan!

     Varma hälsningar

     Släktrådet

     Protokoll från Släktrådsmöte 2016-10-11

     Publicerat | november 14, 2016 | Inga kommentarer

     Släktrådsprotokoll nr 8/2016

     Plats: hos Charlotte Uggla

     Närvarande: Markus Josberg, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla.

     1. Genomgång av förra protokollet

     Protokollet från 2015-04-13 läses igenom. Släktträd över släkten Uggla fram till 1900-talet, av författare, Elgenstijerna.

     2. Genomgång av ekonomisk ställning

     Inga utgifter eller stipendieansökningar, vi har fått avkastning från våra fonder. Föreningens ekonomi är god.

      3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

       Vi har inte fått in några ansökningar till hösten.  I julbrevet som Anna ska skriva påminner vi alla om att söka stipendier.

       4. Medlemsregister

       1. Anna har kontaktat Göran för att få en ordentlig överrapportering rörande webb-hotellet. Detta har inte gått att få till.
       2. Adressbok i mailen skall uppdateras
       3. Eddie kontaktar Göran för information om inloggningsuppgifter och om hur mailen exakt fungerar och adressboken.
       5. Hemsidan, internet och sändlistor

       Hemsidan fungerar bra.

        6. Mellanaktivitet som blev inställd
        1. Blev inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt. Önskan om att en buss bör vara bokat.
        2. Hur kan vi göra för att detta inte händer igen, det har aldrig hänt förut.
        3. 15 mils radie max från Stockholm, bokad buss, medlemmar får önska mellanårsaktivitet på riddarhusfesten.

         7. Ungdomsverksamhet.

         Cecilia Wennerholm fortsätter att ordna aktiviteter för släktens ungdomar. Nästa träff blir en glögg. Mer information kommer.

         8. Övriga frågor

         1. Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.
         2. Föreningen har fått mail från Per-Åke Hermansson, som är styrelsemedlem i Liljedals hembygdsförening i Värmland. Han berättar att de planerar under 2017 att ha olika arrangemang för att ihågkomma Liljedals glasbruk och varför det stoppades. Drifttiden för bruket var 1781-1917. Eddie följer upp detta.
         3. Alla i styrelsen får inloggningsuppgifterna till ugglemailen, så alla hjälps åt att bevaka mailsvar.

          9. Datum för nästa möte

           Nästa möte är tisdagen den 25 april kl 18.30 hos Marcus

           10. Mötet avslutas.

           Vid protokollet                                                              Justeras av

           Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

           /Sekreterare                                                                    /Ordförande

           Midsommarhälsning Uggla

           Publicerat | juni 23, 2016 | Inga kommentarer

           Kära släktmedlemmar

           Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar ånyo en riktigt skön, avkopplande och varm sommar och med hopp om att solen kommer lysa över alla uppdukade midsommarbord runt om i Sveriges land.
           Det är verkligen glädjande att en planerad släktresa till Kalmar helgen lördagen den 3:e och söndagen den 4 september givit ett bra gensvar. Jag skrev att vi önskar ett slutligt besked om deltagande senast den 15 augusti men vi måste ha ett preliminärt besked senast den 1 juli för att säkerställa reserverade rum på Calmar Stadshotell. Kära släktmedlemmar fundera om intresse finnes, se i era almanackor om tiden finnes och hör av er, som sagt,  senast 1 juli.  Maila AFAP tillbaka om Ert intresse  att följa med på denna “utflykt” till Kalmar.
           Nu är den skriven och tryckt, en biografi av professor Peter Dahlén om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil G.son Uggla( 1890 – 1945). Bertil var under decennier en av Sveriges mest kända personer. Han tog medalj under tre olympiska spel och ledde morgongymnastiken i Sveriges enda kanal från 1929, så gott som varje morgon, i 17 år, tilläggas skall i direktsändning. Vilken bedrift!! Jag har boken i min hand och vill varmt rekommendera en verkligen intressant och läsvärd läsning med fotografier från svunnen tid och då, inte minst, sid 394 när pappa Bertil håller upp sin son Sten på ena handen på Karlbergs borggård, en helt oförglömlig ögonblicksbild. Varje sann Uggla bör ha den i sitt bibliotek så beställ boken direkt från förlaget – WWW.idrottsforum.org/bokförlag – till ett  rabatterat pris,  eller fråga vilken bokhandel som helst, även om de inte har den inne (vilket ganska få torde ha). Boken går förstås också att låna via biblioteket. Trevlig läsning.
           Ha nu en skön sommar önskar
           Släktrådet i Ugglas släktförening genom
           Evald (Eddie) Uggla
           ordförande

           Släktresa till Kalmar

           Publicerat | juni 13, 2016 | Inga kommentarer

           Lördagen den 3-söndagen den 4 september 2016

           Hej alla Ugglor!

           Nu är det dags för vår mellanårs aktivitet. Lördagen den 3 september bär av till Kalmar!

           Upplägget är tänkt som följer: På lördagen sammanstrålar vi ca 14.30 på Länsmuseet Kalmar där vi kommer att få en specialvisning om Kronanutställningen som börjar 15.00 och håller på drygt en timme. På kvällen går vi ut på en trevlig restaurang. Rum är förhandsbokade på Calmar Stadshotell som ligger i dess närhet.

           På söndagen får vi en guidning kl 11.00 i Kalmar Domkyrka, en fantastisk barockkyrka som tog 43 år att bygga och däri med den enda målningen på regalskeppet Svärdet.

           Släktföreingen står för inträde/visningar samt middag exkl drycker. Deltagarna står för boende och transport.

           ~

           Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk stormaktstidens mäktigaste skepp, regalskeppet Kronan, under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. I förvirringen som uppstod efter katastrofen miste de svenska skeppen sina formeringar och regalskeppet Svärdet kom att omringas av fientliga skepp. Under en och en halv timme fick Svärdet utstå fientlig beskjutning. Skeppet avmastades och antändes slutligen av en brännare. Sedan elden nått Svärdets krutdurk exploderade fartyget och omkring 600 man dog, däribland amiral Klas Uggla. Ett femtiotal överlevde.

           ~

           OSA slutligt besked senast den 15 augusti till eddie.uggla@hotmail.se

           Välkomna till en synnerligen trevlig och intressant helg/Släktrådet

           Protokoll Släktrådsmöte 2016-04-13

           Publicerat | april 23, 2016 | Inga kommentarer

           Släktrådsprotokoll nr 7/2016

           Plats: hos Cecilia Wennerholm

           Närvarande: Markus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall och Adam, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

           1. Genomgång av förra protokollet

           Protokollet från 2015-10-14 läses igenom.

           2. Genomgång av ekonomisk ställning

           2 nya ständiga medlemmar. Föreningens ekonomi är god, med ett stort överskott. Släktarkivet på Riddarhuset, en hylla, skall fyllas med gammalt arkivmaterial, Eddie ordnar.

            3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

             Vi har inte fått in några ansökningar till våren. Vi har fått ett mycket uppskattat tackkort från en föregående stipendiat.

             4. Hemsidan, internet och sändlistor

             En planeringslunch kommer hållas med Charlotte, Anna, Göran. Utskick med inbjudan till mellanaktivitet skall göras och i samband med utskicket kommer mailadresser kontrolleras, vilka som studsar tillbaka. Charlotte skickar ut mailet och Erik Uggla kontrollerar mailen som studsar tillbaka.

             5. Ungdomsverksamhet.

             Sju ungdomar träffades, först på drink hos Cecilia Wennerholm och därefter avnjöts en middag på restaurang Lo Scodetto. Förslag till kommande ungdomsaktivitet är en afterwork i vår. Charlotte hjälper Cecilia med utskicket av inbjudan.

             6. Mellanårsaktiviteten

             Tidigare förslag har varit en resa till Finland, denna har lagts ner.

             Ett annat förslag är en resa till Kalmar och ett besök på museet för skeppet Kronan. Eddie gör upplägg och bokar. Information skickas ut via Charlotte. Släktföreningen står för visning och mat. Deltagarna står själva för boende och transport. Förslag på boende är bl.a. Slottshotellet och Kaptensvillan, förslag på restaurang är Byttan (Park Hermina), Ernestos en italiensk restaurang, mitt på larmtorget finns även många fler restauranger. Subvention med max 500: -/person.

             7. Boken om Bertil Uggla av Peter Dahlén

             En ny upplaga av boken skall tryckas. Ett exemplar vardera skall beställas till alla i styrelsen. Ett informationsmail om boken kommer att skickas ut till alla i släktföreningen.

             8. Övriga frågor

             Thomas Heed Miskar, vill sälja ett föredrag om släkten Uggla och ett tillhörande släktträd. Han presenterar kort i ett brev vad han vill sälja. För ytterligare information vill han ha 1500: -, så detta avböjes.

             Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.

             Ordförande har tryckt upp korrespondenskort med släktvapnet. Efterfrågar om fler vill trycka upp. Om så är fallet kontakts Eddie, ordförande.

             9. Datum för nästa möte

             Nästa möte är tisdagen den 11 oktober kl 18.30 hos Charlotte

             10. Mötet avslutas.

             Vid protokollet                                                              Justeras av

             Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

             /Sekreterare                                                                    /Ordförande

             Protokoll Släktrådsmöte 2015-10-14

             Publicerat | november 5, 2015 | Inga kommentarer

             Protokoll från Släktrådsmöte 2015-10-14

             Släktrådsprotokoll nr 6/2015

             Plats: hos Anna Murray Hall

             Närvarande: Fredrik Alvolin, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

             1. Genomgång av förra protokollet

             Protokollet från 2015-04-16 läses igenom.

             1. Genomgång av ekonomisk ställning

             Ekonomin är god. Vi har i nuläget inga omkostnader.

             1. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

             Vi har 4 ansökande. 2 av de fyra sökande beviljades bidrag.

             1. Ungdomsverksamhet.

             Datum och inbjudan för nästa ungdomsverksamhet är bokad. En inbjudan är lagd på hemsidan. Drink och middag på Lo Scodetto, den 21/11. Det har varit problem med mailutskick. Charlotte stöttar Cecilia med att få ut inbjudan via mail.

             1. Hemsidan, internet och sändlistor

             Charlotte och Anna kontaktar Göran för hjälp med mailen. Charlotte gör ett utskick och ser vilka mailadresser studsar tillbaka. Anna ser till alla i styrelsen får sin bild uppsatt på hemsidan.

             Förslag att saker som inom ugglesläkte är till försäljning skall läggas upp på hemsidan.

             1. Hur Finlandresan 2016 skall organiseras? Mellanårsaktiviteten

             Återigen har önskemål om att nästa mellanårsaktivitet skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet går igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och går även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstas ner, då det förslagna programmet kräver minst 3 dagar och flartalet anser att det är en för lång resetid.

             Andra förslag diskuteras, båtresa till Birka, besök vid slaget i kyrktornet på Öland, Ekenäs slott etc.

             Det förslag som diskuterades vidare är en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan i Kalmar och på Kalmar Läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan. Claes Uggla skall även figurera i utställningen på museet.

             http://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/basutstallningar/regalskeppet-kronan/

             1. Övriga frågor

             Inga övriga frågor togs upp.

             1. Datum för nästa möte

             Nästa möte är onsdagen den 13 april 2016 hos Cecilia

             1. Mötet avslutas.

             Vid protokollet                                                              Justeras av

             Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

             /Sekreterare                                                                    /Ordförande

             « go backkeep looking »
            1. Om uggla100.se


             På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
            2. Antal besökare på uggla100.se

             Unika

             Sidor|Träffar |Unika

             • Senaste 24 timmarna: 43
             • Senaste 7 dagarna: 211
             • Senaste 30 dagarna: 771
             • Online nu: 0
            3. Registrera dig på uggla100.se


             För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

             > Registrera dig på uggla100.se


             Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.
            4. > Logga ut