Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Ugglemöte 2013-04-16

Posted on | juni 3, 2013 | No Comments

Ugglemöte 2013-04-16 hos Claes Ljungdahl kl 18.30
Plats: Artillerigatan 51
Medverkande: Evald Uggla, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Uggla, Charlotte Uggla och Peter Wennerholm

Agenda:

• Genomgång av förra protokollet.

Uppdatering av registreringen av medlemmar, ArteMarte skrivelse av Evald Uggla, Varumärkesskydd av Ugglevapnet, Rickard von Essen, ekonomisk ställning, ansökning av stipendium Sparre, Finlandsresan.

• Ekonomisk ställning.

Revisionsberättelse för 2012. En ny ständig medlem. Inga utgifter för släktaktiviteter. Plusgirot kommer att avvecklas i slutet av veckan. Denna information kommer att tas bort från hemsidan innan, Markus undersöker om bankgiro kan vara ett alternativ i stället.
Utdelning för aktier har lagts in under Christer och Ulla Ugglas fond. Genomgång av balansräkningen. 50 % av avkastningen sätts in på ett konto som är märkta för stipendium.

Permutation är ett problem vid utdelning av fonder, statuterna måste följas. Claes undersöker om det är möjligt att avveckla dessa så vi kan använda våra fonder mer fritt. Formulering av hur pengarna kan användas bör ses över då.

Ekonomisk redogörelse fram till 2013-04-16. Skattehöjning på grund av ränteintäkter och utdelning.

Stipendium ansökare Peter Dalén är doktor i filosofi och skriver en bok om Bertil Uggla. Utdelningen är specificerad till tryckkostnader.

• Ansökningar stipendier.

Nathalie Fröberg, ansöker om stipendium för 4 veckors franska studier. Evald Uggla kontaktar vederbörande ang. hur hon är släkt med Uggla, då det inte är klart.

Markus kontaktar Per Sparre rörande upplösande av stipendier fonder på Svenska adelsförbundet.
• Medlemsregistret

Kontrolleras vid utskicket innan midsommar.

• Hemsidan, internet.
Inget att anmärka.

• Mellanaktivitet

Förslag är ett besök till Finland som planeras för att besöka den finska grenen av släkten. Förslag på datum är 20-21 september. Dit på fredag kväll och hem lördag kväll och då åter i Stockholm söndag morgon. Transport med färja till Åbo och besök till Mannerheim museet. Eddie undersöker vidare angående transport och boende till Finland.

• Aktiviteter/ungdomsverksamhet.

Förslag är Stadsvandring i Gamla Stan med efterkommande middag. Planerat datum är sista helgen i Maj. Peter skickar ut mail angående detta.

• Övriga frågor

Midsommarhälsning kommer att mailas ut av Evald Uggla.

• Datum för nästa möte
22 oktober 2013, hos Marcus Josberg. Östermalmsgatan 68 B

• Mötet avslutas.

Vid protokollet Justeringsman
Charlotte Uggla Evald Uggla

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.