Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Meny Ugglefest 171021

Posted on | oktober 16, 2017 | No Comments

Välkomstdrink

Mousserande: Aretey Cava Brut

Förrätt

Jordärtskockssoppa med forellromcrème serveras med hembakat bröd och vispat smör

Vin: Trimbach Pinot Gris Reserve 2010

Huvudrätt

Stekt gösfilé med smörslungade kantareller, säsongens grönsaker. Serveras med kantarellsås och persiljepotatis

Vin: Irony Monterey Pinot Noir, USA

Efterrätt

Mandelkorg med sorbet och färska bär

Vin: Moscatel de Setúbal Non Vintage

Kaffe

Avec + drink till egen betalning

Ungdomar (12-17år), samma meny, men med alkoholfri dryck

Barn meny (0-12 år)

Huvudrätt: Köttbullar, potatis, gräddsås

Efterrätt: Glass

Dryck: Alkoholfri

Verksamhetsberättelse för perioden 2014-10-25 – 2017-10-21

Posted on | oktober 15, 2017 | No Comments

Släktrådet har bestått av och inom sig fördelat uppdragen: Ordföranden Evald Uggla, vice ordföranden Claes Ljungdahl, Sekreterare Charlotte Uggla, skattmästare Marcus Josberg, ledamot Fredric Alvolin, ledamot Erik Uggla, webbmaster Anna Murray Hall, ungdomsverksamheten Cecilia Wennerholm. Revisorer har varit Lennart Ljungdahl samt revisorssuppleant Johan Murray. Valberedningen har bestått av Mikael Uggla, Elisabeth Wennerholm, Josefine Uggla.

Under perioden har släktrådet haft 7 stycken sammanträden inklusive det konstituerande.  Vid dessa möten har förutom föreningens huvudsakliga uppgift, att dela ut stipendier och understöd till flitiga och behövande ungdomar, släktaktiviteter och ungdomsaktiviteter planerats. Vad gäller stipendier och understöd har 9 bidrag delats ut till ett sammanlagt belopp av 64 000 kronor.

Vår hemsida www.uggla100.se har varit till fortsatt stor nytta att sprida information om föreningens olika aktiviteter och släktrådsmöten samt ger möjlighet för besökare att göra egna inlägg. Diskussioner har förts om att på hemsidan lägga ut om något nytt händer i släkten som tex. giftemål, ny bebis, disputation etc.

Hyllplan/skåp hyres nu på Riddarhuset för arkiv samt att föreningen får disponera där ett rum för möten fram till klockan 17.00.

Föregående 2014 års släktmöte var på Riddarhuset lördagen den 25 oktober med efterföljande aktivitet på söndagen Hallwylska palatset med lunch på Prinsen.

Cecilia Wennerholm ansvarig för ungdomsverksamheten genomförde en uppskattad aktiviteter med först på drink hemma hos Cecilia och därefter middag på restaurant Lo Scodetto. Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år.

Återigen har önskemål om att mellanårsaktiviteten skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet gick igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och gick även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstades dock ner, då det föreslagna programmet kräver minst 3 dagar och flertalet ansåg att det var en för lång tid.  Det alternativ till förslag som diskuterades vidare var en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan Kalmar och på Kalmar läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan som förliste 1 juni 1676 utanför Ölands södra udde. Amiral Klas Uggla omkom på regalskeppet Svärdet vi detta slag mot Dansk- Holländska flottan. Svarsfrekvensen var stort men tyvärr blev denna vår mellanaktivitet inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt.

Professor Peter Dahlén har i januari 2016 givit ut en biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla med titeln Nationens väl och kroppens fostran. Släktföreningen har bidragit med 28 000 kronor till tryckningen av boken. Utgiven på Bokförlaget idrottsforum.org. Nu är Peter Dahlén i färd med att skriva en biografi om general Gustaf Uggla.

Vad gäller föreningens ekonomi och avkastningen från Ugglas släktfond, Elisabeth Ugglas släktfond samt Christer och Ulla Ugglas donation, så redovisas detta av Marcus Josberg enligt punkt 7 i dagordningen.

Ett projekt som fortfarande ligger på planeringsstadiet är författandet av en Ugglekokbok med släktingarnas egna favoritrecept. Denna idé kommer från Charlotte Uggla och bygger på att vi får in tillräckliga bidrag från alla i släkten.

Slutligen var den friherrliga släkten Uggla representerat av Göran Evald Uggla på adelsmötet 2016.

Evald Uggla                             Charlotte Uggla

Dagordning släktföreningen Uggla 2017-10-21

Posted on | oktober 15, 2017 | No Comments

1. SLÄKTMÖTET ÖPPNAS

2. ERINRAN OM BORTGÅGNA MEDLEMMAR

3. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

6. SLÄKTRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7. SLÄKTRÅDETS EKONOMISKA REDOGÖRELSE

8. GODKÄNNANDE REVISIONSBERÄTTELSE

9. FRÅGA AV ANSVARSFRIHET FÖR SLÄKTRÅDET

10. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2017-2020

11. VAL AV MEDLEMMAR I SLÄKTRÅDET

12. VAL AV REVISOR

13. UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN

14. MOTIONER

15. FRÅGA OM MEDLEMSAVGIFTER

16. ÖVRIGA FRÅGOR

17. SLÄKTMÖTET AVSLUTAS

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST

Posted on | september 15, 2017 | No Comments

VÄLKOMMEN TILL SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET

LÖRDAGEN DEN 21 OKTOBER 2017

kl 17.30 årsmöte i Riddarsalen

kl: 18.15 serveras drink

kl: 19.00 middag med efterföljande dans

Pris för festen:

Vuxna inklusive dryck 500 kr

Barn exklusive dryck (vin) 350 kr

För att se dagordning för mötet vänligen gå in på föreningens hemsida: www.uggla100.se

Motioner skall vara ordföranden tillhanda per post eller e-mail senast den 1:a oktober 2017

Vänligen svara genom att skicka bifogad talong till slaktenuggla@gmail.com
samt betala in avgiften till föreningens nya bankgiro:

5219-6847 med noggrant angivande av vilka personer betalningen avser.

Klädsel: Smoking eller mörk kostym

SÖNDAGEN DEN 22 OKTOBER 2017 ORDNAS FÖLJANDE SLÄKTAKTIVITET

Kl. 12.00–13.00 guidad visning av Vikingaliv

Vi möts kl. 11.45 vid entrén till museet

Kl. 13.00–14.30 gemensam lunch på restaurang Glöd

Föreningen står för entrén och den guidade visningen.

Lunch betalar var och en för sig.

Protokoll från Släktrådsmöte 2017-09-07

Posted on | september 15, 2017 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 10/2017

Plats: hos Marcus Josberg

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2017-04-25 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Ekonomin har aldrig varit så god, tyvärr pga. att mellanårsaktivitet uteblev. Vi har två nya medlemmar. Föreningen har fortfarande plusgiro, men kommer att byta till bankgiro på SEB i veckan som kommer.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 5000: – respektive 6000: -. Eddie meddelar berörda.

   4. Planeringen av släktfesten 2017

   • Inbjudan är klar att skickas ut så fort det nya bankgirot är klart. Den kommer skickas via mail och läggas ut på hemsidan. Charlotte skickar ut inbjudan.
   • Menyn, bordsutformning och dekorationer, Charlotte kontaktar Riddarhuset.
   • Bordsplaceringen ordnar Eddie och Claes.
   • Underhållning, Christer Uggla vill bidra med underhållningen, prata om Ugglor, Eddie kontaktar. Charlotte och Cecilia skriver ihop frågor till frågesport under middagen.
   • Ungdomsverksamheten, Anna Murray samlar alla som är mellan 18-40 år, till kaffet för en introduktion till ungdomsverksamheten. Detta så att styrelsen kan få en bättre förståelse för vad som önskas av ungdomsverksamheten, och få fler att delta i aktiviteterna som ordnas, och att alla ska få ett ansikte på varandra så de vet vilka alla är. Träffarna är 1 gång per termin. Ta in kontaktuppgifter på alla.  Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan.
   • Ordna med listor så att vi kan hämta hem allas uppdaterade mailadresser och kontaktuppgifter. Fredrik ornar så detta blir gjort och genomfört på festen.
   • Musik/DJ Per Sandström bokad. Erik sköter kontakten.
   • Söndagens aktivitet
   • Visning på museet Vikinga liv, kl 12.00, visning vara i 45 minuter.
   • Lunch 13.00 på Glöd, som ligger på museet. Erik bokar bord.
   • Ekonomi kostnad per kuvert 500: -/vuxen alternativt 350: -/barn(utan alkohol)
   • Dagordning skriver Eddie. Charlotte lägger ut på hemsidan.
   • Verksamhetsberättelse 2017. Eddie skriver.

   5. Övriga frågor

   • Gå igenom alla protokoll från föregående styrelseperiod, så att alla är underskriva. Charlotte och Eddie gör detta.

    6. Datum för nästa möte.

     Det blir med den nya styrelsen den 21/10-17 på Riddarhuset.

     7. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Protokoll från Släktrådsmöte 2017-04-25

     Posted on | maj 29, 2017 | No Comments

     Släktrådsprotokoll nr 9/2017

     Plats: hos Claes Ljungdahl

     Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla och Evald Uggla.

     1. Genomgång av förra protokollet

     Protokollet från 2016-10-11 läses igenom.

     2. Genomgång av ekonomisk ställning

     Vår ekonomiska ställning är mycket god. Då mellanårsaktiviteten ställdes in, är pengarna som skulle gått till den kvar. Inga nya medlemmar. Styrelsen fullmäktigas Marcus Josberg att byta från plusgiro till bankgiro och att byta bank till SEB. Marcus tar reda på vilka papper som krävs för detta.

     3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

     Styrelsen har tagit emot två stipendier ansökningar, som beviljades 6000: – resp 8000: -. Eddie meddelar berörda.

     4. Bokprojekt om Gustaf Uggla

     Beviljas medel för tryckning när boken är klar.

     5. Ungdomsverksamhet.

     Ta in kontaktuppgifter på släktfesten i oktober. Fundera på lättare sätt att kommunicera med medlemmar mellan 18-40 år. När aktiviteter ordnas skall det vara med någon aktivitet som är mer än bara en träff, t.ex. någon sport eller en visning av ett muséer. Få ungdomar att knyta an på släktfesten för att lättare ses sedan. Samla alla 18-40 år på släktfesten, för en introduktion till ungdomsverksamheten.

     6. Planering av släktmötet 2017

     – Aktiviteten i samband med släktfesten kommer bli det nya Vikingamuseet. Anna bokar visning kl 11.00. med efterföljande lunch på Spritmuseet kl 13.30. Erik bokar lunchen.
     – Eddie skicka ut en påminnelse om datumet för festen 21 oktober 2017 och påminner även om mailadresser, så vi kan se vilka mailadresser som stutsar tillbaka.
     – Inbjudan kommer enbart att skickas ut via e-post.
     – Charlotte kontaktar Riddarhusets festkoordinator Eva om meny och upplägg.
     – Finjustering av aktiviteter bestäms vid nästa möte
     – Kuvertpris bestäms vid nästa möte, då menyn är klar.
     – Inbjudan skickas ut den 8 september och O.S.A. blir den 30 september.

     7. Hemsidan, internet och sändlistor

     Sändlistor; Eddie har uppdaterat de maillistor som vi fått av Göran. Dessutom skrivit in släktskap.

     Eddie går igenom alla mail i inkorgen och svarar på de obesvarade mail som missats att diskutera på mötet sist. Erik mailar till Arvid Uggla och ber om ursäkt för strulet med mailadresserna och utskicken.

     8. Övriga frågor

     Ta upp frågan om en Uggla kokbok på årsmöte, en sista gång. Varse valberedningen om stor ändring i styrelsen. Vilka kommer avgå nästa period? Eddie, Marcus och Charlotte har suttit i nio år och kan inte sitta längre enligt stadgarna. Fredrik och Erik meddelar att de eventuellt kommer avgå.

     9. Datum för nästa möte

     Nästa möte planeras den 7 september hos Markus

     10. Mötet avslutas.

     Vid protokollet                                                              Justeras av

     Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

     /Sekreterare                                                                    /Ordförande

     Glögginbjudan för ungdomsugglorna

     Posted on | november 14, 2016 | No Comments

     Kära UngdomsUgglor (18-40 år),

     varmt välkomna hem till mig på glögg söndagen 4 december kl 15. Det skulle vara roligt att träffa bekanta såväl som obekanta släktingar, lite som uppvärmning inför den stora släktfesten nästa höst. Jag bor på Armfeltsgatan 23 på Gärdet (närmaste t-bana Karlaplan).

     Med förhoppning om stor uppslutning.

     O.s.a. senast 27/11

     Vänliga hälsningar
     Cecilia (Ordförande Ungdomssektionen)

     P.S. Glöm inte att gå med i facebookgruppen ”UngdomsUgglorna”.

     Tidig julhälsning

     Posted on | november 14, 2016 | No Comments

     Kära Släktmedlemmar

     Vi vill nu redan passa på att önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

     Då Cecilia Wennerholm i styrelsen inviterar alla ”Ungdomsugglor(18-40år) till julglögg, den 4/12 kl.15.00 hemma hos sig på Gärdet. O.s.a senast den 27/11 till cecilia.wennerholm@gmail.com, separat inbjudan kommer också ut. Det vore trevligt om det blev en riktigt god uppslutning!

     Vidare uppmanar vi att söka stipendier! Gå gärna in på www.uggla100.se och följ informationen.

     Nästa års utmaning som arrangeras är den stora begivenheten ”SLÄKTFÖRENINGEN UGGLAS ÅRSMÖTE OCH FEST PÅ RIDDARHUSET” med följande aktivitet. Så skriv gärna in datumet den 21 oktober 2017 i almanackan!

     Varma hälsningar

     Släktrådet

     Protokoll från Släktrådsmöte 2016-10-11

     Posted on | november 14, 2016 | No Comments

     Släktrådsprotokoll nr 8/2016

     Plats: hos Charlotte Uggla

     Närvarande: Markus Josberg, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla.

     1. Genomgång av förra protokollet

     Protokollet från 2015-04-13 läses igenom. Släktträd över släkten Uggla fram till 1900-talet, av författare, Elgenstijerna.

     2. Genomgång av ekonomisk ställning

     Inga utgifter eller stipendieansökningar, vi har fått avkastning från våra fonder. Föreningens ekonomi är god.

      3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

       Vi har inte fått in några ansökningar till hösten.  I julbrevet som Anna ska skriva påminner vi alla om att söka stipendier.

       4. Medlemsregister

       1. Anna har kontaktat Göran för att få en ordentlig överrapportering rörande webb-hotellet. Detta har inte gått att få till.
       2. Adressbok i mailen skall uppdateras
       3. Eddie kontaktar Göran för information om inloggningsuppgifter och om hur mailen exakt fungerar och adressboken.
       5. Hemsidan, internet och sändlistor

       Hemsidan fungerar bra.

        6. Mellanaktivitet som blev inställd
        1. Blev inställd på grund av många som avbokade sent. Detta har aldrig hänt förut. Vad vi lärt oss av detta är att det bör vara en dagsutflykt. Önskan om att en buss bör vara bokat.
        2. Hur kan vi göra för att detta inte händer igen, det har aldrig hänt förut.
        3. 15 mils radie max från Stockholm, bokad buss, medlemmar får önska mellanårsaktivitet på riddarhusfesten.

         7. Ungdomsverksamhet.

         Cecilia Wennerholm fortsätter att ordna aktiviteter för släktens ungdomar. Nästa träff blir en glögg. Mer information kommer.

         8. Övriga frågor

         1. Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.
         2. Föreningen har fått mail från Per-Åke Hermansson, som är styrelsemedlem i Liljedals hembygdsförening i Värmland. Han berättar att de planerar under 2017 att ha olika arrangemang för att ihågkomma Liljedals glasbruk och varför det stoppades. Drifttiden för bruket var 1781-1917. Eddie följer upp detta.
         3. Alla i styrelsen får inloggningsuppgifterna till ugglemailen, så alla hjälps åt att bevaka mailsvar.

          9. Datum för nästa möte

           Nästa möte är tisdagen den 25 april kl 18.30 hos Marcus

           10. Mötet avslutas.

           Vid protokollet                                                              Justeras av

           Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

           /Sekreterare                                                                    /Ordförande

           Midsommarhälsning Uggla

           Posted on | juni 23, 2016 | No Comments

           Kära släktmedlemmar

           Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar ånyo en riktigt skön, avkopplande och varm sommar och med hopp om att solen kommer lysa över alla uppdukade midsommarbord runt om i Sveriges land.
           Det är verkligen glädjande att en planerad släktresa till Kalmar helgen lördagen den 3:e och söndagen den 4 september givit ett bra gensvar. Jag skrev att vi önskar ett slutligt besked om deltagande senast den 15 augusti men vi måste ha ett preliminärt besked senast den 1 juli för att säkerställa reserverade rum på Calmar Stadshotell. Kära släktmedlemmar fundera om intresse finnes, se i era almanackor om tiden finnes och hör av er, som sagt,  senast 1 juli.  Maila AFAP tillbaka om Ert intresse  att följa med på denna “utflykt” till Kalmar.
           Nu är den skriven och tryckt, en biografi av professor Peter Dahlén om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil G.son Uggla( 1890 – 1945). Bertil var under decennier en av Sveriges mest kända personer. Han tog medalj under tre olympiska spel och ledde morgongymnastiken i Sveriges enda kanal från 1929, så gott som varje morgon, i 17 år, tilläggas skall i direktsändning. Vilken bedrift!! Jag har boken i min hand och vill varmt rekommendera en verkligen intressant och läsvärd läsning med fotografier från svunnen tid och då, inte minst, sid 394 när pappa Bertil håller upp sin son Sten på ena handen på Karlbergs borggård, en helt oförglömlig ögonblicksbild. Varje sann Uggla bör ha den i sitt bibliotek så beställ boken direkt från förlaget – WWW.idrottsforum.org/bokförlag – till ett  rabatterat pris,  eller fråga vilken bokhandel som helst, även om de inte har den inne (vilket ganska få torde ha). Boken går förstås också att låna via biblioteket. Trevlig läsning.
           Ha nu en skön sommar önskar
           Släktrådet i Ugglas släktförening genom
           Evald (Eddie) Uggla
           ordförande
           « go backkeep looking »
          1. Om uggla100.se


           På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
          2. Registrera dig på uggla100.se


           För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

           > Registrera dig på uggla100.se


           Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.