Välkommen till

Släktföreningen Uggla

På denna hemsida har samlats litet släkthistoria, foton och krönikor
från släktmöten samt information om släktföreningens genomförda och planerade evenemang.

Om du vill bli medlem kan du ansöka om medlemskap på sidan Medlem. Om du redan är medlem kan du på samma sida skapa ett konto för att komma åt allt innehåll på hemsidan.

Om ätten Uggla

Uggla är en svensk frälseätt, troligen härstammande från Västergötland. Ätten fortlever i Sverige, där en gren innehar friherrlig värdighet.
Dessutom fortlever ätten i Finland, Norge, Polen och USA.
Adliga ätten Uggla har nummer 100 och den friherrliga ätten nummer 69 i det svenska Riddarhuset.

Släktföreningen Uggla

Släktföreningen bildades 1936 med ändamålet att stärka sammanhållningen inom släkten, tillvarata dess intressen samt i mån av möjlighet ekonomiskt stödja behövande medlemmar. Släktföreningens styrelse kallas släktrådet och sammanträder 2-3 gånger årligen samt beslutar då om aktiviteter och ekonomisk förvaltning.

Släktmöte genomförs vart tredje år i oktober på Riddarhuset och omfattar då släktmötesförhandlingar med efterföljande middag och dans. Under mellanliggande år genomförs ibland även en utfärd till något utflyktsmål, helst med anknytning till släkten Uggla. Släktföreningen har även aktiviteter speciellt för släktens ungdomar (under 35 år) för att stärka intresset för släktgemenskapen redan i unga år.

Evenemang

Kommande Uggle-evenemang

Kommande evenemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på kommande evenemang och annat som händer i släktföreningen.

*Obligatoriskt fält