Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Släktresa till Kalmar

Posted on | juni 13, 2016 | No Comments

Lördagen den 3-söndagen den 4 september 2016

Hej alla Ugglor!

Nu är det dags för vår mellanårs aktivitet. Lördagen den 3 september bär av till Kalmar!

Upplägget är tänkt som följer: På lördagen sammanstrålar vi ca 14.30 på Länsmuseet Kalmar där vi kommer att få en specialvisning om Kronanutställningen som börjar 15.00 och håller på drygt en timme. På kvällen går vi ut på en trevlig restaurang. Rum är förhandsbokade på Calmar Stadshotell som ligger i dess närhet.

På söndagen får vi en guidning kl 11.00 i Kalmar Domkyrka, en fantastisk barockkyrka som tog 43 år att bygga och däri med den enda målningen på regalskeppet Svärdet.

Släktföreingen står för inträde/visningar samt middag exkl drycker. Deltagarna står för boende och transport.

~

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk stormaktstidens mäktigaste skepp, regalskeppet Kronan, under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. I förvirringen som uppstod efter katastrofen miste de svenska skeppen sina formeringar och regalskeppet Svärdet kom att omringas av fientliga skepp. Under en och en halv timme fick Svärdet utstå fientlig beskjutning. Skeppet avmastades och antändes slutligen av en brännare. Sedan elden nått Svärdets krutdurk exploderade fartyget och omkring 600 man dog, däribland amiral Klas Uggla. Ett femtiotal överlevde.

~

OSA slutligt besked senast den 15 augusti till eddie.uggla@hotmail.se

Välkomna till en synnerligen trevlig och intressant helg/Släktrådet

Protokoll Släktrådsmöte 2016-04-13

Posted on | april 23, 2016 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 7/2016

Plats: hos Cecilia Wennerholm

Närvarande: Markus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall och Adam, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2015-10-14 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

2 nya ständiga medlemmar. Föreningens ekonomi är god, med ett stort överskott. Släktarkivet på Riddarhuset, en hylla, skall fyllas med gammalt arkivmaterial, Eddie ordnar.

  3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Vi har inte fått in några ansökningar till våren. Vi har fått ett mycket uppskattat tackkort från en föregående stipendiat.

   4. Hemsidan, internet och sändlistor

   En planeringslunch kommer hållas med Charlotte, Anna, Göran. Utskick med inbjudan till mellanaktivitet skall göras och i samband med utskicket kommer mailadresser kontrolleras, vilka som studsar tillbaka. Charlotte skickar ut mailet och Erik Uggla kontrollerar mailen som studsar tillbaka.

   5. Ungdomsverksamhet.

   Sju ungdomar träffades, först på drink hos Cecilia Wennerholm och därefter avnjöts en middag på restaurang Lo Scodetto. Förslag till kommande ungdomsaktivitet är en afterwork i vår. Charlotte hjälper Cecilia med utskicket av inbjudan.

   6. Mellanårsaktiviteten

   Tidigare förslag har varit en resa till Finland, denna har lagts ner.

   Ett annat förslag är en resa till Kalmar och ett besök på museet för skeppet Kronan. Eddie gör upplägg och bokar. Information skickas ut via Charlotte. Släktföreningen står för visning och mat. Deltagarna står själva för boende och transport. Förslag på boende är bl.a. Slottshotellet och Kaptensvillan, förslag på restaurang är Byttan (Park Hermina), Ernestos en italiensk restaurang, mitt på larmtorget finns även många fler restauranger. Subvention med max 500: -/person.

   7. Boken om Bertil Uggla av Peter Dahlén

   En ny upplaga av boken skall tryckas. Ett exemplar vardera skall beställas till alla i styrelsen. Ett informationsmail om boken kommer att skickas ut till alla i släktföreningen.

   8. Övriga frågor

   Thomas Heed Miskar, vill sälja ett föredrag om släkten Uggla och ett tillhörande släktträd. Han presenterar kort i ett brev vad han vill sälja. För ytterligare information vill han ha 1500: -, så detta avböjes.

   Tanken för att ta fram ett släktträd finns kvar.

   Ordförande har tryckt upp korrespondenskort med släktvapnet. Efterfrågar om fler vill trycka upp. Om så är fallet kontakts Eddie, ordförande.

   9. Datum för nästa möte

   Nästa möte är tisdagen den 11 oktober kl 18.30 hos Charlotte

   10. Mötet avslutas.

   Vid protokollet                                                              Justeras av

   Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

   /Sekreterare                                                                    /Ordförande

   Protokoll Släktrådsmöte 2015-10-14

   Posted on | november 5, 2015 | No Comments

   Protokoll från Släktrådsmöte 2015-10-14

   Släktrådsprotokoll nr 6/2015

   Plats: hos Anna Murray Hall

   Närvarande: Fredrik Alvolin, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

   1. Genomgång av förra protokollet

   Protokollet från 2015-04-16 läses igenom.

   1. Genomgång av ekonomisk ställning

   Ekonomin är god. Vi har i nuläget inga omkostnader.

   1. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Vi har 4 ansökande. 2 av de fyra sökande beviljades bidrag.

   1. Ungdomsverksamhet.

   Datum och inbjudan för nästa ungdomsverksamhet är bokad. En inbjudan är lagd på hemsidan. Drink och middag på Lo Scodetto, den 21/11. Det har varit problem med mailutskick. Charlotte stöttar Cecilia med att få ut inbjudan via mail.

   1. Hemsidan, internet och sändlistor

   Charlotte och Anna kontaktar Göran för hjälp med mailen. Charlotte gör ett utskick och ser vilka mailadresser studsar tillbaka. Anna ser till alla i styrelsen får sin bild uppsatt på hemsidan.

   Förslag att saker som inom ugglesläkte är till försäljning skall läggas upp på hemsidan.

   1. Hur Finlandresan 2016 skall organiseras? Mellanårsaktiviteten

   Återigen har önskemål om att nästa mellanårsaktivitet skall gå till Finland, som den som gjordes 1980. Släktrådet går igenom flera alternativ på vad vi ska titta på i Finland och går även igenom upplägget från föregående resa. Förslaget röstas ner, då det förslagna programmet kräver minst 3 dagar och flartalet anser att det är en för lång resetid.

   Andra förslag diskuteras, båtresa till Birka, besök vid slaget i kyrktornet på Öland, Ekenäs slott etc.

   Det förslag som diskuterades vidare är en resa till Kalmar med besök av Domkyrkan i Kalmar och på Kalmar Läns museum med utställningen om regalskeppet Kronan. Claes Uggla skall även figurera i utställningen på museet.

   http://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/basutstallningar/regalskeppet-kronan/

   1. Övriga frågor

   Inga övriga frågor togs upp.

   1. Datum för nästa möte

   Nästa möte är onsdagen den 13 april 2016 hos Cecilia

   1. Mötet avslutas.

   Vid protokollet                                                              Justeras av

   Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

   /Sekreterare                                                                    /Ordförande

   Ungdomsträff

   Posted on | oktober 14, 2015 | No Comments

   Kära UngdomsUgglor (18 -40 år),

   hjärtligt välkomna till höstens ungdomsträff lördagen 21 november. Vi börjar kl 18 med ett glas vin hemma hos mig på Armfeltsgatan 23. Därefter promenerar vi till restaurang Lo Scudetto (www.loscudetto.se) för middag med start 19.15.

   Släktföreningen subventionerar med 250 kr per person upp till en total kostnad av 5000 kr.

   O.s.a. senast 30/10 till mig på cecilia.wennerholm@gmail.com eller 070-2155036.

   Väl mött!

   Cecilia Wennerholm

   Sommarhälsning

   Posted on | juni 19, 2015 | No Comments

   Kära släktmedlemmar!

   Vi i släktrådet vill önska alla våra ugglemedlemmar en riktigt skön, avkopplande och solig sommar och med hopp om att  solen även visar sig, runt om i landet, för att förgylla midsommarfirandet.
   Tiden går fort och vi med den!  I år har släktrådet inte planerat in någon aktivitet då vi fortfarande gläder oss åt släktmötet på Riddarhuset i oktober som kändes mycket lyckat. Vad annars i detta vackra vårt hus med drygt ett 80-tal Ugglor i samma sal.
   Som jag skrev i senaste numret av Arte et Marte så föreslog Christer Uggla att som mellanaktivitet hösten 2016  besöka Finland och där bese bl.a. det finska Riddarhus där släkten fortlever som nr 4 bland adelsätter. Släkten uggla delade sig nämligen i början av 1600-talet  i sex huvudgrenar varav idag fortlever tre grenar. En av dessa är den Finska ättegrenen där sonen Claes Claesson Uggla erhöll till sätesgård, av sin fader, Porio socken i Finland. Vi hoppas verkligen att vi kan förverkliga denna “utflykt” till Finland. Maila gärna tillbaka om Ert intresse  att följa med på denna “utflykt” till Finland.
   Trevlig sommar önskar
   Släktrådet i Ugglas släktförening genom
   Evald (Eddie) Uggla
   ordförande

   Protokoll från Släktrådsmöte 2015-04-15

   Posted on | april 28, 2015 | No Comments

   Släktrådsprotokoll nr 5/2015

   Plats: hos Claes Ljungdahl

   Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

   1. Genomgång av förra protokollet

   Protokollet från 2014-10-25 läses igenom.

   2. Genomgång av ekonomisk ställning

   Skattmästaren Markus går igenom ekonomin för 2014. Ekonomin är god. Avkastningen har varit stabil. 2014 var ett år då släktföreningen hade vår släktfest, så då har bland annat avkastningen, Räntor och medlemsavgifter gått till den. Boken om Bertil Uggla, verkar ligga på is. Evald Uggla kontaktar Sten Uggla för att höra hur det går med produktionen. För att släktföreningen skall betala ut några pengar för boken. Skulder och donationer är uppordnade.

   3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

   Två stipendier delas ut, på 10 000 kr vardera. Släktrådet uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Nu beaktas även stipendier som är studiemedelsberättigade. Informationen läggs ut på hemsidan.

   4. Hemsidan, internet och sändlistor

   Anna är ny webbmaster. Hon vill ha lite introduktion i hur man handskas med upplägg av texter osv på hemsidan. Anna lägger upp bilder och info på nya styrelsen på hemsidan. Om någon i styrelsen vill lägga upp texter eller annan info, mailas det till Charlotte som lägger upp det på hemsidan. Massmail skickas ut av Charlotte, via Ugglemailen. De mail som kommer tillbaka kontrolleras av Erik, som har koll på det. Erik ansvarar för mailregistret. Eddie uppdaterar styrelsens adressregister.

   5. Utvärdering släktmötet

   Genomgång av släktfesten 2014, saker att tänka på till nästa fest. Separat lista har skrivits för det och skall genomgås innan nästa släktfest. Vi är dock mycket nöjda med festen.

   6. Övriga frågor

   Förslag på att lägga ut på hemsidan om något nytt händer i släkten t.ex. giftemål, ny bebis, disputation e.t.c.

   Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Ny aktivitet på gång, det blir drink och middag. Datum kommer snart.

   Hyllplan/skåp hyres av Riddarhuset för arkiv 500: -. Vi får disponera rum på Riddarhuset för möten fram till kl 17.00. på dagarna, därefter kostar det 500: -/ timmen. Vilket inte är alternativ, så mötena fortsätter hemma hos styrelsen.

   7. Datum för nästa möte

   Nästa möte torsdagen den 15 oktober 2015 hos Anna Murray Hall.

   8. Mötet avslutas.

   Vid protokollet                                                              Justeras av

   Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

   /Sekreterare                                                                    /Ordförande

   Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2014-10-25

   Posted on | april 16, 2015 | No Comments

   Släktrådsprotokoll nr 4/2014

   Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

   Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

   Frånvarande: Fredrik Alvolin och Erik Uggla.

   1. Mötet öppnat
   2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
   3. Val av sekreterare – Charlotte Uggla
   4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
   5. Val av Webmaster – Anna Murray Hall
   6. Val av ungdomsrektionens – Cecilia Wennerholm
   7. Val av Suppleanter och vice webmaster – Fredrik Alvolin och Erik Uggla
   8. Datum för nästa möte –Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 15 april 2015, kl.19.00
   9. Mötet avslutas.

   Vid protokollet                                                              Justeras av

   Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

   /Sekreterare                                                                    /Ordförande

   Protokoll från Släktrådsmöte 2014-10-25

   Posted on | april 16, 2015 | No Comments

   Släktrådsprotokoll nr 3/2014

   Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

   Dagordning

   1. Släktmötet öppnas

   Mötet hälsas öppen av ordföranden Evald Uggla

   2. Erinran om bortgångna medlemmar

   En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

   3. Godkännande av föredragningslista

   Föredragningslistan godkännes.

   4. Val av ordföranden för mötet

   Evald Uggla.

   5. Val av justeringspersoner

   Jonas Andrén och Jeanette Uggla Grauers

   6. Släktrådets verksamhetsberättelse

   Skattmästare Marcus Josberg går igenom verksamhetsberättelsen från åren 2011-2014.

   Släktföreningens hemsida, som webmaster Göran Lindmark Uggla varit ansvarig för att bygga upp. Mellanårsaktiviteten till Linköping, som blev en succés och tackar för den stora uppslutningen. Ugglekokbok, som Charlotte Uggla tidigare upplyst om. Det har endast kommit in ett bidrag och nu önskar fler recept till kokboken. Föreningens ekonomi går igenom kort. Adelsmötet 2013, så representerades släkten Uggla av Göran Evald Uggla som deltog under mötet. Boken om Bertil Uggla, dess författare tackade tyvärr återbud i sista stund, så Sten Uggla berättade kort om sin fars karriär.

   7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

   Ekonomin är god. Två nya ständiga medlemmar.

   Släktföreningens inkomst består av medlemsavgifter, ränta och avkastning från de olika fonderna, vilka förvaltas av SEB. Elisabet Ugglas fond innehåller 2 miljoner, Ugglefonden innehåller 600 000 kr och Christer och Ulla Ugglas donation på ca 20 000 kr, från 2008 är placerade i Investor. Dessa pengar är tänkta att kunna hjälpa till med tryckningen av boken om Bertil Uggla. Släktföreningen har även fått in medel från Adelsförbundet.

   Släktföreningens utgifter är skatt på räntorna och omkostnader för hemsidan, banktjänster och släktaktiviteter.

   8. Godkännande av revisionsberättelse

   Johan Murray läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

   9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

   Ja, släktrådet beviljas ansvarsfrihet.

   1o. Val av ordförande för perioden 2014-2017.

   Evald Uggla

   11. Val av medlemmar i släktrådet

   Omval: Evald Uggla, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Marcus Josberg och Fredrik Alvolin.

   Nyval: Anna Murray Hall, Erik Uggla, Cecilia Wennerholm.

   Anna och Cecilia berättade kort om sina bakgrunder. Anna är narkossjuksköterska på KS, är gift oh char två döttrar. Cecilia är dotter till Jarl Wennerholm och är utbildad ekonom och jobbar på Svenska Handelsbanken. Mikael Uggla, berättade om sin bror Erik Uggla som inte var närvarande vid mötet. Erik är gift med Michaela, är utbildad ekonom och bor och jobbar i Stockholm.

   12. Val av revisor

   Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorsuppleant.

   13. Utseende av valberedning

   Mikael Uggla, Sammankallande, Josefine Uggla och Göran Lindmark Uggla.

   14. Motioner

   Inga motioner har kommit in.

   15. Frågan om medlemsavgifter

   Uppmuntrar till att alla skall bli och vara ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr. Mailadresserna är medlemsregistret, en lista skickas runt senare för uppdatering av mailadresser.

   16. Övriga frågor

   Information angående Hallwylska museet och lunchen på restaurang Prinsen i morgon. Ta med kontanter till entrén på museet. Tänk på att ställa om klockan till vintertid i natt.

   17. Släktmötet avslutas

   Vid protokollet                                                              Justeras av

   Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

   /Sekreterare                                                                    /Ordförande

   Justeringsperson                                                             Justeringsperson

   Jonas Andrén                                                                 Jeanette Uggla Grauers

   Ansökan om stipendier i Ugglas fond

   Posted on | april 15, 2015 | No Comments

   Släktrådet uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Nu beaktas även stipendier som är studiemedelsberättigade.

   Gå in under rubriken för Stipendier.

   Vi ser fram emot era ansökningar.

   Hälsningar Släktrådet

   Bilder från Riddarhusfesten 2014

   Posted on | februari 4, 2015 | Kommentarer inaktiverade för Bilder från Riddarhusfesten 2014